[text]
Täna on

t_chumbilat.gifReedel Marimaa pealinnas Joškar-Olas toimunud iga-aastasel nõupidamisel avaldasid mari omausuliste vaimsed juhid sygavat muret nende kõige tähtsama pyhapaiga Tšumbõlati mäe saatuse pärast. Vene võimud on otsustanud veel sellel aastal ehitada mäele tsemenditehase. Seni valdavalt puutumatus rahus seisnud pyhapaigas on sajandeid toimunud maride yhispalvused. Järgmine yldrahvalik palvus peaks seal toimuma juba heinakuu 4. päeval.

Nõupidamisel arutati ka looduslike pyhapaikade hoidmise yldisi kysimusi. Mari Eli vabariigis on 520 pyha salu, mis tuleb tingimata kaardistada, kirjeldada ja esitada riikliku kaitse alla võtmiseks. Mari pyhapaigad on praegu valdavalt kaitseta ja hävimisohus. Kuu aja eest toimus vandalismiakt Sovetski rajoonis asuvas pyhas salus, millest raiuti viis koormatäit puid.

Koosoleku avas mari omausuliste peakart Aleksandr Tanõgin, kes andis ylevaate eelmisel aastal tehtust ja tutvustas käesoleva aasta tegevuskava. Tanõgin rõhutas oma ettekandes, et mari omausk on esivanemate usk ja see ei vastanda end mingil juhul teistele uskudele.

Mari omausuliste yhenduste katusyhendusel pole seni Joškar-Olas oma ruume. Koosolekul viibinud Mari-Eli kultuuri-, trykinduse ja rahvuskysimuste ministeeriumi ametnikul paluti omausulisi ruumide leidmisel aidata.

Omausuliste katusyhendusse kuulub neli ametlikult registreeritud Marii Kumaltõš kohalikku yhendust: Bolšoe Tanakovo kylas Novotorjalski rajoonis, Sernuris, Šorunžas ja Sovetskii rajoonis. Mari-Eli ylejäänud rajoonides otsustati omausuliste tegevust jätkata ilma ametlike yhenduste moodustamiseta, kuivõrd seadus annab selleks võimaluse.

Otsustati esitada taotlus Mari rahva VIII kongressi korraldajatele, et syndmusel toimuks ka esivanemate usu tööryhm.

Samuti otsustati koostada mari omausu yhenduste võrguleht, mis hakkab asuma aadressil http://mtr.mari-el.name

Arutati hulganisti muidki kysimusi.

Omausu vaimsete juhtide järgmine koosolek toimub Joškar-Olas mari rahva 8. kongressi ajal 16. – 19.04.

Allikas: mari-el.name

Pilt: www.suri.ee 

Lisaks:

Palvus Tšumbõlati mäel 10212. a suvel


Maavalla koda