[text]
Täna on

Vene võimud on taandunud kavatsusest ehitada maride kõige tähtsamale pyhale mäele Tšumbõlatile tsemenditehas. Kirovi haldkonna ehitus- ja arhitektuuri amet tetas, et tehasele on määratud uus asukoht, mis jääb pyhast mäest 10 km kaugusele.

2,5 miljoni tonnise aastatoodanguga tsemenditehase ehitamine Tšumbõlatile oleks jäädavalt hävitanud kogu mari rahva pyhapaiga.

Tšumbõlati mäe ohustatusele juhiti esimest korda avalikult tähelepanu 21.03. Joškar-Olas toimunud mari omausu vaimsete juhtide koosolekul.

Allikas: mari-el.name


Maavalla koda