[text]
Täna on

Artikkel “Kassinurme mägesid raputab Jyriöö ylestõus” (EPL, 24.03) on mõneti pinnapealne.

Kassinurme mägede ainulaadset pärandkultuuri-, loodusõppe- ja puhkemaastikku on viimase kahekymne (!) aasta jooksul järjepidevalt, targalt ja töökalt arendanud eeskätt Eesti metsaselts, Jõgeva spordiklubi Visa ja Jõgeva kultuurikeskus, kirjutas EPLs Toomas Puss.

Esimesena nimetatu asutati lugupeetud Kaupo Ilmeti algatusel. Seni on edenenud  muinaspalklinnuse ehitus, korrastatud ja tähistatud on muistne* hiis. Liustikutekkesel äärmiselt keerukal metsasel “mägismaal” kulgevad looduse õpperada ja spordiklubi Visa rajatud aastaringse kasutusega tähistatud liikumisrajad.

Viimasel neljal aastal on ahvatlevale “valmisproduktile” tekkinud (plahvatuslikult) palju kosilasi koos huvide ja arvamuste paljususega. Yritaksime kõigi huvigruppide mõistva ja yksteist toetava koostööga jätkusuutlikult edasi areneda.

Toomas Puss, loodusgeograaf, Kassinurme radade rajaja ning arendaja, Jõgeva spordiklubi Visa  juhatuse esimees

[* Ajaloolise hiie olemasolu kohta Kassinurme mägedes puuduvad ajaloolised teated. Nn hiie alal ja mujal mägedes asuvad muistsed lohukivid, mille algne otstarve pole teada. Maavalla koda]


Eesti Päevaleht