[text]
Täna on

Kultuuriminister Laine Jänes kinnitas kultuuriprogrammi "Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008–2010", mille eesmärk on säilitada Eesti saarte omapära, kultuuritraditsioone, tavasid ja kombeid, käsitööoskust ning keelelist eripära, kirjutas Meie Maa.

Programm hõlmab Eesti pysielanikega saari: Saaremaa, Hiiumaa, Kassari, Muhu, Vormsi, Abruka, Ruhnu, Prangli, Naissaar, Vilsandi, Osmussaar, Kõinastu, Kesselaid. Ei hõlma aga Kihnu ega Manija saart, kuna neile on välja töötatud eraldi kultuuriprogramm.

Kultuuriminister Laine Jänese hinnangul on saarte kultuuriprogrammi loomine väga vajalik, sest globaliseerumine ja sellega kaasnev sotsiaalsete muutuste protsess toob kaasa tõsise ohu vaimsele kultuuripärandile, mille seisund võib halveneda või hoopiski hävida.

Ministri sõnul soovitakse programmi abil kaasa aidata saarte vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilimisele, taastumisele, kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamisele ning eriti noorte sidumisele esivanemate keele ja kultuuripärandiga.

"Kolmeteistkymne saare kultuurilise eripära hoidmiseks pidasime oluliseks luua kultuuriministeeriumi eestvedamisel uus programm,” ytles minister Jänes.

Programmi elluviimist hakkab koordineerima kultuuriministeeriumi juurde moodustatav programmi nõukogu, kuhu kuuluvad esindajad kultuuriministeeriumist, rahvakultuuri arendus- ja koolituskeskusest, muuseumidest, omavalitsustest, maavalitsustest, saarte kogust ning Eesti rahvuslikust folkloorinõukogust.

Saarte programmi eesmärkidega seotud projektide saamiseks kuulutavad kultuuriministeerium ja programmi nõukogu välja avaliku konkursi. Programmi käivitamiseks eraldab kultuuriministeerium sel aastal 500 000 krooni.


Meie Maa