[text]
Täna on

Kolmapäeval, 2 mahlakuud algusega kell 17 tutvustab Hõimuklubis komi pärimuseuurija  algupärase rahvamuusika plaati „Komi folkloorimälestised. Laulu- ja pillitraditsioon”.

Plaadi koostajate sooviks oli ülevaate andmine komi rahvamuusika piirkondlikest ja žanrilistest eripäradest, alates jutustavatest lauludest ja jätkates lüüriliste laulude, tavandi- ja mängulaulude, lastelaulude ning itkudega. Tutvustades heliplaati, jutustab Ljudmila Lobanova lauludest, pillilugudest ja rahvapillidest,
millel need esitatakse, aga ka sellest, kuidas ja kellelt need lood koguti, teatas Fenno-Ugria.

Yle-eelmisel aastal välja antud heliplaadil kõlavad palad, mis on pärit Venemaa TA Uurali osakonna Komi Teaduskeskuse Keele, kirjanduse ja ajaloo instituudi Folkloorifondi kogudest. Nimetatud fond on suurim komi pärimusliku elma heli- ja videosalvestiste hoidla, sisaldades lisaks Komi Vabariigis kogutule ka Arhangelski,
Kirovi, Tjumeni ja Murmanski oblastites ning Permi krais talletatud ainest.

Komi rahvamuusikas leidub nii vanapermi muusikalisele keelele omaseid jooni, mis seovad seda udmurdi rahvamuusikaga, kui ka just komi muusikaelma eriomaseid vorme ja  nähtusi, samuti naabritelt saadud mõjutusi. Tutvustataval helikandjal on peamiselt aastail 1959–1970 lindistatud laulud ja pillilood. Veel möödunud sajandi
60. aastatel oli Komimaa kõigis piirkondades säilinud laulu- ja pillimuusika tavad kogu oma mitmekülgsuses. Kaasajal on võimalus välitöödel komi muusikapärimust salvestada juba haruldaseks muutunud.
 
CD-ga kaasneb vihk laulutesõnadega algkeeles koos venekeelse tõlke ja juurdekuuluvate selgituste ning piltidega.

Ljudmila Lobanova stažeerib Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juures.

Hõimuklubi toimub 02.04. algusega kell 17 Tallinnas Roosikrantsi 6 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis.

Oodatud on kõik huvilised, sissepääs vaba.