[text]
Täna on

Puul sõnaraamatut om netin

Mulgi kultuuri instituudi tyyryhm om internetti yles pandan edimedse osa mulgi sõnaraamatu jaoss kogutu täävet. www.mulgikultuur.ee mulgi keele päätyki alt lövväp sõnakse a-tähest kuni j-ni.

Sõnaraamatu kokkupandmise iistvedäi Alli Laande ytel, et oodap väige inimeste ettepanekit, mes sõnu ja miandsen kirjaviisin oless vaja viil manu panda, kirotas Sakalas Airi Hallik.

Tyyryhmän om inimesi mitmest Mulgimaa nukast. Raamatu tegijide iismärk omgi saia raamatuse egän kihelkunnan kõneldu sõna.


Tõrvan olli kandlepäe

Mineve lauba olli Tõrva gymnaasiumiuunen nelläs Erni Kasesalu nimeline kandlepäe.

Akatusess näidäti rahvapillest ja nende mängmisest tettu muinasjutulist vilmi «Aja kõla». Võistumängmisest võtt osa 24 last ja kuus täiskasunu kyläpillimiist.

Päämiseld mängiti väikekanneld ja rahvakanneld. Kõrraldei Pille Ilisson ytel, et tuleve aaste om kandlepäe joba katepäeväne, sest inimese tahave ka pilli õppi.

Mulgikeelsed uudised on «Sakalas» ja Vikerraadios iga kahe nädala tagant. Neid toimetab Tarvastu vallast pärit ajakirjanik Airi Hallik.


Sakala