[text]
Täna on

Peale mari omausuliste pöördumist alustas Mari Eli siseministeerium juurdlust Sovetski rajooni pyhades saludes toimunud röövraiete asjus. Mari omausuyhenduse teatel on viimastel kuudel raiumisega oluliselt kahjustatud mitmeid looduslikke pyhapaikasid.

Pyhad salud on mari omausuliste jaoks pyhamud, kus toimuvad yhised ja ylemarimaalised palvused. Praegu on Marimaal teada 520 sellist paika. Päevakorda on tõusnud pyhapaikade kui kultuuri- ajaloo- ja loonasmälestiste teaduslik kirjeldamine. Samuti kavatsetakse vastu võtta pyhapaikade seadus, mis aitaks paremini hoida maride loonausu seda ainulaadset osa.

Urbekuu keskel õnnestus mari omausuyhendusel suure vaevaga ära hoida teine vandlaismiakt - Moskva ärimehe kavatsus ehitada Tšumbõlati mäele tsemenditehas. Peale mari omausuliste pahameeleavaldusi teatas Kirovi haldkonnavalitsus, et tehase uus asukoht on määratud Tšumbõlatist 10 km kaugusele.

Tšumbõlati mägi on mari rahva tähtsamaid pyhapaiku, kus asub tuntud vanema ja sõjapealiku Tšumbõlati haud. Igal aastal toimunud yhispalvused on olnud mari rahva jaoks ammusest ajast yhendavaks syndmuseks.

1830. a lasti õigeusu kirikuvõimude ja kohaliku ilmaliku võimu korraldusel elavalt kasutatud pyhapaigas asuv Tšumbõlati kalm õhku. Et muuta pyhapaiga kasutamine maridele raskemaks ja kahjustada nende rahvuslikku vaimu, kyyditati peale rynnakut kõik ymberkaudsed marid ja asendati venelastega.

Kulus pea 160 aastat, enne kui marid võisid oma pyhapaiga korrastada ja uuesti avalikult kasutusele võtta. Kuigi Tšumbõlati mägi asub maride ajaloolisel asualal, on see piirkond endiselt liidetud Kirovi oblastiga.

Allikas: Kasparov.ru