[text]
Täna on

Lehekuu 11. päeval toimub Nižne-Novgorodi oblasti Tonšaevski rajooni Aškatõ kylas peale 96 aastat taas mari loonausuliste maride kevadpalvus.

Kohalikele elanikele suunatud yleskutses kirjutas palvuse juht onaeng Albert Rukavišnikov:

"Nagu vanal heal ajal, kui kõik marid hoidsid kokku, koguneme Aškatõ pühasse "kõue" salusse paluma Oš Kugu Jumot, et meie peredes valitseks rahu, tervis ja kyllus."

Kuna Aškatõ hiies pole palvusi toimunud enam kui kymme aastat, ei ole seekordne talitus päris tavaline. Palvusel antakse maailmapuu kaudu ylijumalale teada, et selles pyhas metsas hakkavad taas toimuma esivanemate loonausku järgivate maride palvused. Sama talitust korratakse umbes poole aasta pärast.

Neil palvustel läidetakse tavapärasel moel lõkked, syyakse koos jumalatega pliine ja juuakse kalja, kuid ei hukata loomi ega linde, ning ei valmistata neist pidurooga.

Nagu ikka enne pyha talitust, järgivad onaengid 7 ja tavalised nimesed 1 ööpäeva jooksul teatud tingimusi: kui tervis lubab, siis syyakse vähem, ei jooda vägijooke, ei vannuta ja käiakse õhtul enne palvust kindlasti saunas. Hommikul pannakse selga puhtad rõivad ja minnakse puhta hinge, puhaste mõtete ja soovidega pavusele.

Onaeng Albert Rukavišnikovi sõnul ei tohiks palvusel osaleda ja isegi mitte pühas metsas viibida inimene, kelle majas on viimase aasta jooksul surnud sealne elanik.

Allikas: Mari.el-name

 

Maavalla koda