[text]
Täna on

t_muhu_hiis.gifNeljapäeval, 10.04. toimub Kuressaare kultuurikeskuses konverents „Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pühapaigad“, kus käsitletakse nii saarte kui laiemalt Eesti hiite jt ajalooliste looduslike pyhapaikade uurimise, hoidmise ja tutvustamise kysimusi. Tutvustatakse ka äsja Kultuuriministeeriumis kinnitatud arengukava "Eesti ajaloolised looduslikud pyhapaigad 2008 - 2012".

Ettekannetega esinevad Maavalla koja vanem Ahto Kaasik, Muhu vallavolikogu liige Kadri Tüür, pärimuseuurijad Mall Hiiemäe ja Mari-Ann Remmel Eesti Kirjandusmuuseumist, Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti juhataja Heiki Valk, Hiiumaa Muuseumist Helgi Põllo ja Urmas Selirand, Eerik Leibak Eestimaa Looduse Fondist, kodu-uurijad Ester Vaiksaar ja Minni Saapar, turimistalunik Martin Kivisoo ja Elo Liiv Saarepealse maausuliste kojast.

Konverents toimub Kuressaare Kultuurikeskuse konverentsisaalis Tallinna tn 6 kl 10.00 - 18.30.

Osavõtt vaba, kõik huvilised on oodatud.

Reedel 11.04. toimub samas kitsamale ringile mõeldud ymarlaud, kus arutatakse, mida saab uurijate, maa- ja omavalitsuste, keskkonna- ja muinsuskaitsjate ning huviliste koostöös teha pyhapaikade kiiremaks kaardistamiseks ja paremaks hoidmiseks.

Konverentsi ja ymarlaua korraldab Maausuliste Saarepealse koda koostöös Saare Maavalitsuse, Maavalla Koja ja Kuressaare Kultuurikeskusega.

Kuni 27.04. on Kuressaare Kultuurikeskuses avatud ka looduslike pyhapaikade pildinäitus.

Vaata lisaks:

konverentsi kava ja ettekannete kokkuvõted

Pilt: uurijad Muhumaal Pärase hiies, Maavalla koda

 

Maavalla koda