[text]
Täna on

Muinsuskaitse: Loo kaevandus rikuks jäädavalt ajaloolise maastiku omapära.

Tee-ehitusettevõtte Talter plaan hakata Loo aleviku vahetus läheduses lubjakivi kaevandama ei pane muretsema mitte ainult tuhandeid kohalikke elanikke, vaid ka muinsuskaitsjaid. Nimelt võtaks kavandatav karjäär enda alla tyki piirkonda jäävast muistsete põldudega alast, kirjutas EPLs Ulvar Käärt.

Kuigi kavandatava kaevanduse keskkonnamõjude hindamise programmi on kirjutatud, et ajaloolised põllud karjäärile ette ei jää, avastasid muinsuskaitsjad, et asi pole sugugi nii ilus.

“Praegustes piirides lõikaks kaevandus osaliselt muistsete põldude idaserva. Käesoleval juhul ei ole arvestatud ka muistist ymbritsevat viiekymne meetri laiust kaitseala,” sõnas muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor Ulla Kadakas. “Oleme kindlal seisukohal, et muistsed põllud ja nende kaitsevöönd tuleb kaevandusalast välja jätta.”

Kadakas osutas, et Loo muistsed põllud on yhe vanima Eesti aladelt avastatud põllukompleksi osad. “Põldude päritolu ulatub pea kahe ja poole tuhande aasta taha, tegu on meie arheoloogiapärandi seas väga unikaalse mälestisega,” ytles ta. “Olemasolevad põllud tuleb säilitada, et need oleksid ka edaspidi uurimiseks kättesaadavad,” lisas Kadakas.

Muinsuskaitse huvid ylimad

Karjääri tuleku yle otsustava keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna juhataja Rein Raudsep polnud muinsuskaitsjate murest veel teadlik. “Ilmselt võib tegu olla ebatäpsusega. Kaevanduse keskkonnamõjusid hindavatel ekspertidel tuleb see asi koordinaatide abil täpselt yle kontrollida,” ytles Raudsep.

Raudsep kinnitas, et kui muinsuskaitsjate mure peaks olema õigustatud, tuleb ajaloolised põllud koos kaitsevööndiga kaevanduse alast välja arvata. Yhtlasi nentis ta, et kuigi Loo maardla puhul on tegu riikliku tähtsusega lubjakivivarudega, ei saa muinsuskaitse huvisid ignoreerida

“Ressursi kasutamise puhul ei käi riigi huvid yle muinsuskaitse huvide – seda muinsusväärtust tuleb igal juhul kaitsta,” lausus Raudsep.

Kadakas märkis, et isegi kui plaanitava karjääri alla jäävad põlluosad kaevanduse aladest välja arvata, saab maastiku ajalooline omapära koppa maasse lyyes jäädavalt rikutud.


Eesti Päevaleht