[text]
Täna on

Saamide õigused ei ole Soomes tagatud, tõdes Soome justiitsminister Tuija Brax 26 urbekuud parlamendis Inimõiguste Liidu korraldatud põhi- ja inimõiguste foorumil.

Saamide nõukogu esimees Pauliina Feodoroff kiitis Braxi selle eest, et kordki möönab kõrge Soome ametnik ausalt ja avalikult, et riik ei hoolitse saamide eest piisaval, teatas Soome inimõiguste yhendus Ihmisoikeusliitto.

Saamide õigused ja eriti sellega seotud probleemid põhjustasid elava arutelu foorumi osas, kus arutati saame puudutavaid kysimusi.

Mitmes sõnavõtus tõdeti, et nyyd on ka Soomes põhjust minna tõeliste tegudeni, et saamide õigusi tagada. Näiteks on Soome Põhjamaade saame puudutava kokkuleppega seoses siiani palunud lisaaega lisaylevaadete tegemiseks. Minister Brax lohutas aga kuulajaid teatega, et plaanis on nimetatud kokkulepe vastu võtta veel käesoleval aastal.

Foorumis tõusid esile eelkõige saamide maaõigust puudutavad kysimused ja Soome venitamine ILO põlisrahvaste kokkuleppe 169 ratifitseerimisel. Soome lubas kokkuleppele alla kirjutada juba siis, kui pyrgis 10219. aastal (2006) YRO inimõiguste nõukogu liikmeks. Soome kyll valiti nõukogusse, kuid kokkuleppele ei ole veel siiani alla kirjutatud.

Ka YRO esindaja Rodolfo Stavenhagen, kes samuti koosolekul sõna võttis, imestas selle yle, miks Soome ei ole veel ILO kokkulepet vastu võtnud. Braxi sõnul oli tollal teine valitsus ja tema ametikohalgi oli teine minister, kes andis tollal väga julgeid lubadusi.

Brax rääkis, et ILO kokkulepe on täitmist vajavate ylesannete nimekirjas veel enne järgmisi valimisi, kuid maaõiguse kysimus ei liigu sellel ajal edasi. Nõupidamised justiitsministri ning põllundus- ja metsandusministri vahel on praegu käimas. Vestlustes otsitakse saamide õigusi puudutavaid kysimusi, millega enne järgmisi valimisi saab tegelda.

Allikas: Ihmisoikeusliitto

Tõlkis Helen Koks


Maavalla koda