[text]
Täna on

Kolmapäeval, 16 mahlakuud algusega kell 17 tähistatakse Fenno-Ugria Hõimuklubis ersa keele päeva.

Tähtpäeva, mida peetakse alates 1993. aastast ersa esimese keeleteadlase Anatoli Rjabovi (1894–1938) synnipäeval, taustast ja tähendusest räägib filoloogiakandidaat Nikolai Bajuškin.

Tallinna ylikooli magistrant ja Eesti-Mordva Kultuuriseltsi esimees Natalia Konstantinova-Ermakov peab ettekande „Siin- ja sealpoolsus ersa rahvatraditsioonis”.

Natalia Konstantinova syndis ja kasvas Mordvamaa Luvne kylas. Kasvukeskkond andis talle võimaluse jälgida kohalike tavade ja uskumuste käibimist kylas ning tekitas huvi rahvapärimuse vastu. Oma magistritöös, mis on aluseks ka tema ettekandele, käsitleb Natalia surmaga seotud rahvapärimusi. Esineja sõnul on seda valdkonda ersamordva pärimuses uuritud seni vähem, kui vastavat valdkonda Eestis.

Natalia Konstantinova-Ermakov kirjutab: “Keeleliselt, kultuuriliselt ja antropoloogiliselt jagunevad mordvalased mokšadeks ja ersadeks, kusjuures viimaseid peetakse läänemeresoomlaste lähemateks sugulasteks. Surmakultuuri uurimine on olnud viimase kymnendi trenditeemasid rahvusvahelises kultuuriantropoloogias, etnoloogias ja folkloristikas.

Meie kultuur ja keel on sageli säilitanud seda, millele me tavaliselt ei pööra suuremat tähelepanu. Industrialiseerumise ja urbaniseerumisega kaovad ka vanad tavad, sealhulgas surmakultuur. Ettekanne käsitleb surma ja matustega seotud kombeid ersamordvalastel, jälgides, millised tavad ja uskumused on säilinud ja millised on taandunud. Suuremas osas toetun enda kogutud ainesele ja läbitöötatud kirjandusele.

Vana ersa kultuuritraditsioon säilib suuresti sellepärast, et suletud kylayhiskonnas antakse põliseid väärtusi edasi põlest põlve. On eriti tähtis, et noored oskaksid hinnata pärimuse ja oma kultuuri ning keele tähtsust, sest nemad on tulevikus, vana sugupõlve lahkumise järel, traditsioonide jätkajad.”

Syndmuse lõpetab Eesti Ersa Kultuuriyhingu pärimusryhma „Sjatko” esinemine.

Hõimuklubi leiab aset kolmapäeval, 16.04. algusega kell 17 Tallinnas Eesti Keele Instituudi (Roosikrantsi 6) 3. korruse saalis.

Oodatud on kõik huvilised, sissepääs vaba.


Fenno-Ugria