[text]
Täna on

Reedel toimus Saaremaa Ülikoolide Keskuses ymarlaud teemal “Maakonna looduslike pyhapaikade säilitamine”, millele eelnes päev varem konverents “Saare ja Hiiu maakonna looduslikud pyhapaigad”, kirjutas Oma Saares Ene Kallas.

“Syda valutab pärimuskultuuri pärast,” sõnas Maausuliste Saarepealse Koja juhatuse liige Elo Liiv ja selgitas kahepäevase syndmuse mõtet Oma Saarele: “Kuna Kuressaare kultuurikeskuse 1. korruse fuajeesse on yles pandud fotonäitus “Eestimaa looduslikud pyhapaigad”, siis miks mitte korraldada ka konverents, ja konverents oli hea võimalus viia kokku kohale sõitnud teadlased Saaremaa ja Hiiumaa ametnikega ning arutleda pyhapaikade teemadel.”

“Minu telefoninumber ( 56 984 477) võiks olla pyhapaikade SOS,” palus Liiv kindlasti ära märkida. “Kui keegi on arendajatega hädas või tunneb muret või tahab teavet edasi anda, siis võib alati meiega yhendust võtta.”

Ymarlauda oli kutsutud ametnikke Saare- ja Hiiumaa maa- ja omavalitsustest, keskkonnateenistusest, muinsuskaitsetöötajaid, konverentsil osalenud lektoreid, pärimuskultuuriga seotud asutuste esindajaid, inimesi looduskaitsekeskustest ja Maavalla Kojast.

Arutati, kuidas teadvustada Saare ja Hiiu maakonna vallaametnikele looduslike pyhapaikade olemasolu ja nendesse suhtumist. Samuti räägiti, et pyhapaikade yles leidmiseks ja kirjeldamiseks ei jätku inimesi.

Probleemi lahendus oleks õigete inimeste leidmine ja rakendamine, nagu tõi välja ymarlauas osalenud muinsuskaitseinspektor Dan Lukas.

Muinasteadlane Heiki Valk rääkis Tartu ylikooli juurde loodavast pyhapaikadega tegelevast keskusest, mille yks esmaseid ylesandeid on välja töötada metoodika, mille järgi saaks inimesi arvatavate pyhapaikade kohta kysitleda. Esmatähtis on kaardistada võimalikult palju pyhapaiku, enne kui need, kes teavad, ehk vanemad inimesed siit ilmast lahkuvad.

Neljapäeval toimunud konverentsi avas Maavalla koja juhatuse vanem Ahto Kaasik teemaga “Riiklik arengukava “Eesti looduslikud pyhapaigad. Uurimine ja hoidmine 2008–2012””.

Järgnesid Tartu ylikooli õppejõu ja filosoofiadoktori Heiki Valgu, folklorist Mari-Ann Remmeli, ELF-i looduskaitsespetsialisti Eerik Leibaku ja Muhu muuseumi direktori Kadri Tüüri ettekanded looduslike pyhapaikade uurimise praktikast ja tulemustest.

Hiljem said sõna Valjala põhikooli õpetaja Ester Vaiksaar, Saaremaa yhisgymnaasiumi õpilane Minni Saapar, Hiiumaa muuseumi direktor Urmas Selirand, Hiiumaa muuseumi peavarahoidja Helgi Põllo ja Ahto Kaasik, kes rääkisid pyhapaikade alase pärimuse kogumisest Saare ja Hiiu maakonnas.

Kolmandal suuremal teemal “Põliselanike, uurijate, sisserännanute või turistide pyhapaigad?” said sõnajärje Tihuse turismitalu peremees Martin Kivisoo, Elo Liiv ja pärimuseuurija Mall Hiiemäe.


Meie Maa