[text]
Täna on

Tänasest pyhapäevani (24.-27.04.) toimub Tartu ylikoolis seoses arheoloog Evald Tõnissoni 80. synniaastapäevaga rahvusvaheline konverents "Linnused ja võimukeskused Läänemere idakaldal 11.−13. sajandil”, teatas Tartu ylikool

Konverents "Hillforts and Power Centres East of the Baltic Sea in the 11th-13th Centuries" algab 24.04. kell 14.15. Toomel, ajaloomuuseumi konverentsisaalis ja jätkub homme ja ylehomme TÜ peahoones (aud. 232) algusega vastavalt 15 ja 9.30. Ettekandeid peavad mitmed tunnustatud ajaloolased Eestist, Lätist, Leedust ja Venemaalt.

Arheoloogiaalased ettekanded käsitlevad  Eesti, Läti, Venemaa, Leedu ja Karjala 11.-13. sajandi linnuste ning võimukeskusi Läänemere idakalda piirkonnas, keskendudes eeskätt yldisematele kysimustele.

24.04. kell 18 toimub TÜ Ajaloomuuseumi valges saalis Evald Tõnissoni raamatu "Eesti muinaslinnad" esitlus. Tegemist on autori õpilaste poolt välja antud, kuid paraku lõpetmata jäänud käsikirjaga.

Raamatu esimene, E. Tõnissoni kirjutatud osa annab ylevaate Eesti muinaslinnuste uurimisloost, typoloogiast, kaitseehitistest (vallid, väravakohad) ja linnustel olnud rajatistest (elamud, kaevud).

Raamatu teise osa, mille koostamisel on lisaks põhiautorile osalenud ka teised muinasteadlased, moodustab Eesti muinaslinnuste kataloog (131 linnust), kus igayhe kohta esitatakse lyhitutvustus.