[text]
Täna on

t_06vi20_161Vaike.gifNädala pärast 07.05. annab Maavalla koda kultuuriminister Laine Jänesele yle hiite kaitse pöördumise, millega on yhinenud enam kui 5000 inimest. Soovijad saavad pöördumisega liituda veel viimaseid päevi. Pyhapäeval (04.05.) lähevad antud allkirjad väljatrykkimisele.

Enam kui aasta jooksul on Maavalla koda kogunud allkirju hiite ja teiste looduslike pyhapaikade kaitseks mõeldud pöördumisele. Seni on sellega paberil ja võrgus kokku liitunud ligikaudu 5100 inimest. Hiiesõprade hulgas leidub väga erinevate elualade rahvast, kuid nende seas on ka märkimisväärselt palju kirjanikke ja teisi loomingulisi inimesi ning teadlasi.

Mahlakuu alguses kinnitas kultuurimnister looduslike pyhapaikade riikliku arengukava, milles raames peaksid saama hiied kaardistatud, inventeeritud ja kohaselt kaitse alla võetud. Paraku sõltub arengukava täitmine ja pyhapaikade saatus sellest, kas kultuuriministeerium ja valitsus leiavad selle jaoks vahendeid. Viivitamise tõttu kaotame igal kuul jäädavalt mõne hindamatu kultuuriväärtusega pyhapaiga. Lisaks, kuna pyhapaikade seisund on seni seaduslikult ebamäärane, sõltub ka väheste kaitse all olevate hiite saatus vägagi sageli mõne ametniku suvast või erakondade poliitilisest tahtest.

Pöördumisega me näitame, et hoolime oma esivanemate pyhapaikadest ja ootame valitsuselt otsustavaid samme nende uurimiseks ja kaitsmiseks.

Pöördumise leiate aadresslt http://www.maavald.ee/hiied/

 

Ahto Kaasik
Maavalla koja vanem