[text]
Täna on

Austedi puid ja mõtsamihi

Mineve lauba olli Lilli luudusmajan kolmandet aastet tule- ja puupäe. Ytenkuun käiti kõrda tegemen pihläpuie rada, kos om ka Nõiakiviss ristitu maakivi, millest kasuve yle pihläpuu juure.

Luudusmaja pernaane Ly Laanemets ytel, et inimese saave selle raa ja kivi pääld vaimujõudu ja abi tõbede vasta. Pääle selle kõnel Nuia lasteaia õpetei, kohaliguss Kunksmooriss ristitu Kaja Saar puie tervesstegemise jõust: mis ja kunas mass puie kyllest arstirohuss korjate. Kõneldi ka tuletegemise ohtest mõtsan ja mujal luudusen. Lastele olli vällä mõteldu mitmit õvvemänge.

Märtsi lõpun olli saman luudusmajan mõtsameeste meenutuse, kos yle 20 kunagi Polli mõtskunnan tyyten inimese tuletive vannu aigu miilde. Kige vanemb miis olli 95-aastene mõtsavaht August Puuste. Ttenkuun kaeti uut raamatut Polli mõtskunnast, mille om kokku pandan Jaak Põldma. Sedä raamatut saap Lilli luudusmajast osta kah.

RMK abige om Lilli luudusmaja sii aaste uvilistele valla suvi läbi: 15. lehekuu päeväst 15. septembreni.

Murdering tähist jyripäevä

23. aprillil olli Abjan Kilpkonna trahterin jyripäevä tähistemine mulgi muudu. Osa võtive nii inimese, kes om kolm aastet Alliste kihelkunnan mulgi kiild, vannu laule ja tantse õppin. Ilse Israel olli kokku pandan asjakohatse etteaste, kulleldi pillimängu ja avitedi mulgi peremihel endele sulast kaubelde.

Mulke Selts tulep Allistese kokku

10. mail om Mulke Seltsi kultuuripäe Alliste kihelkunnan. Vana kombe järgi saave kaugembele rännänu mulgi kokku suvistepyhäde lauba, et sis ytenkuun kodukandin ymmer kaia ja pidu pidäde. Siikõrd om sihtpunk Alliste kihelkund, kus päämiseld kõneldess Alliste kooliluust. Egätsugu staarivõistluste järgi om vana mulgi kah nõus võttan yits mulgi täht vällä otsi. Nõnda võtave sõna- ja laulukunstige yitstõiselt mõõtu kik neli Mulke Seltsi kogukonda: Talna, Tartu, Villändi ja Pärnu mulgi.

Mulgikeelsed uudised on «Sakalas» ja Vikerraadios iga kahe nädala tagant. Neid toimetab Tarvastu vallast pärit ajakirjanik Airi Hallik.


Sakala