[text]
Täna on

t_11xi20_001Vaike.gifNeljapäeval, 15.05. kl 13.00 arutab Riigikohus avalikult istungil Rapla maakonnas Kehtna vallas asuva Palukyla hiiemäe saatust.

Tallinna Ringkonnakohtu eelmise aasta 04.10. otsuse on Riigikohtus vaidlustanud nii Kehtna Vallavalitsus kes soovib Palukyla Hiiemäele ja selle kõrvale ehitada suurejoonelise puhke- ja spordikeskuse, kui ka kohalikud elanikud, kes soovivad kaitsta hiiepaiga rahu ning kultuuri- ja loodusväärtusi. Ei keskkonnateenistus ega ka mitte Muinsuskaitseamet pole seni Kõnnumaa maastikukaitsealal asuva Hiiemäe kaitseks mõjuvaid samme astunud. Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste vaneminspektor Ants Kraut on senistel avalikel koosolekutel hoopis õigustanud puhkekeskuse ehitamist.

Tallinna Ringkonnakohus tyhistas Kehtna Vallavolikogu 21. septembri 2004.a otsuse nr 120 punkt 1 osas, millega kavandatakse sportlaste ruumide, motelli, kämpingumajade, sauna, kohtunike maja, parklate, telkimisplatsi, autokaravanide parkla ja teeninduspunkti, köök-WC-pesuruumi hoone ja telkijate varikatuse, suusastaadioni ja jalgpalliväljaku, tenniseväljakute, korvpalliväljaku, võrkpalliväljaku, tulekustutusveevõtu kaevu, varjualuse, kopli ja lasipuu pystitamine. Lubatuks jäid aga hiiemäe nõlvale rajatavd suusatõstukid ja kunstlumetorustikud.

Palukyla hiiemägi on ajaloolise Harjumaa yks tähtsamaid looduslikke pyhapaiku. Nii arheoloogiline kui folkloristlik eksperiis on kinnitanud, et tegemist on olulise ja väärtusliku kultuurimälestisega, mida kavandatav keskus kindlasti kahjustaks. Kuna kavandatav keskus rikuks oluliselt pyhapaiga rahu ja kahjustaks seeläbi loodususuliste usuvabadust, on keskuse rajamise vastu ka maausulised ja pärimuskultuurist hooliv yldus.

07.05. andis Maavalla koja vanem Ahto Kaasik Kultuuriminister Laine Jänesele yle pöördumise 5268 allkirjaga, kus nõutakse pyhapaikade rahu häirivate planeerigute kohest peatamist ja hiite tõhusat kaitsmist.

Vaata lisaks:

Palukyla Hiiemäe võrguleht

Pilt: Palukyla Hiiemägi

 

Maavalla koda