[text]
Täna on

Eimtali korraldep suure laada

Tuleve lauba om egä-aastene Eimtali laat, kus myvväs kodun tettu asju.

Laada kõrraldei Merle Puusepp ytel, et tänavaaste tulep esiäranis pallu laadalisi Pärnumaald, näitess yits korvimeister ja inimese, kes õpeteve kitsivilla kraasmist ja toove yten kitsipiimäst tettu juustu.

Latse saave puuossest loomaksit nikerde.

Kui äste lääp, om kohal ka värvikiitmispaa ja saap õppi lõnga värvmist. Valla om Eimtali muusjumi usse, nätä saap tantsjit ja kullelde pillimängu.

Eimtali laada ja muusjumi vaimu oidai Anu Raud tähist mineve lauba 65. synnipäivä. Mis kunstnik Anu Raud viimatse viie aastege tennu om, sedä saap nätä Villändi kunstisaalin juunikuu lõpuni. Kaits saali om ilusit asju täis.


Tõrvan tulep mulgi päe

Tõrvan Sõpruse pargin om sii pyhäbe suur omakultuuripäe nimetusege «Mulk Elme kihelkunnan». Kell 12 tetäss valla Mulgi koda, kus Mulgi kultuuri instituudi juhi kõneleve Mulgimaa aaluust. Sääl saap rohkemb täädä Elme rahvarõõvist ja neid ka selgä passi. Yten Triinu Menninguge lauldass vannu laule.

Käsityymeistre kaupleve ende tettu asjuge ja õpeteve äid nõkse kigile uvilistele. Mulgipaa man saap talurahva syyke mekki ja järgi tegeme õppi.

Õhtu kell seitse astuve Mulgi lava pääl yles tillikse mulgi ja Tõrva estraadirupp. Kell katessa annap Goodewindi resturaanin konserdi perepunt Johanson ja venna.

Ku piass sadame, om päevätse ettevõtmise kah säälsaman resturaanin.

Mulgikeelsed uudised on «Sakalas» ja Vikerraadios iga kahe nädala tagant. Neid toimetab Tarvastu vallast pärit ajakirjanik Airi Hallik.


Sakala