[text]
Täna on

t_kiviaed.gifKõigile huvilistele on nyydsest avatud nelja maakonna pärandkultuuri paiku tutvustav Maa-ameti kaardirakendus, teatas RMK.

Harju-, Järva-, Lääne- ja Raplamaa metsades toimunud ylevaatuse käigus koguti andmeid kõikide pärimuspaikade kohta, alustades vaandest metsateedest, lõpetades talukohtadega. Ylevaatusel koguti mõnevõrra andmeid ka avamaastikel asuvatest pärimuspaikadest.

Pärandkultuur on meie esivanemate elu ja tegevuse jäljed maastikul, eelmiste põlvkondade elust-olust ja töödest-tegemistest maastikku jäänud märgid. Looduse meelevallas ja vahel ka inimeste teadmatusest tuleneva kohtlemise all olevad paigad ajapikku hävivad. Seepärast on nende säilimiseks vajalik eelkõige
inimeste teadvustamine nende olemasolust.

Aastatel 2005-2007 on INTERREG IIIa programmis projektide "Metsandusliku pärandkultuuri kaitse ja rakendamine" ning "Metsandusliku pärandkultuuri
tähtsustamine loodusturismis" raames maastikust ylesotsitud, kirjeldatud ja maaomanikke ning omavalitsusi teavitatud nende maadel olevatest kultuuriväärtustest hetkel neljas maakonnas - Harju-, Järva-, Lääne- ja Raplamaal.

Praegu ettevalmistamisel olevate järgmiste töödega on kavandatud alustada pärandkultuuri ylevaatust koostöös lätlastega Põlva, Valga ja Võru maakonnas ja koostöös soomlastega Ida- ja Lääne Virumaal. Eesmärgiks on inventeerida kõik maakonnad ja esitleda kirjeldatud kaardirakenduses.

Kaardirakenduses saab tutvuda kaardistatud pärandkultuuri paikadega, neid kirjeldava teabe ja piltidega. Kuna ylevaatuse eesmärk on koguda kiires korras ja väheste vahenditega vaid esialgset teavet, ei ole see kasutatav teadusliku teabena kõigis mälestiste ryhmades. Näiteks ajaloolised looduslikud pyhapaigad ja arheoloogiamälestsed nõuavad asukohtade määramiseks, piiritlemiseks ja kirjeldamiseks asjatundjate eriuuringuid.

Vaata lisaks:

Maa-ameti kaardirakendus

Pärandkultuur metsas

Pilt: Kiviaed Muhus Painase kylas, Maavalla koda