[text]
Täna on

t_Palukyla4_1.gifMaavalla koda palub täna maausulistel ja teistelgi eesti pärimuskultuurist hoolivatel inimestel pyhendada oma head mõtted ja soovid Palukyla hiiemäele. Soovile võib jõudu juurde anda ka pyhale puule seotud pael, syydatud kyynal või lõke.

 

Täna arutab Riigikohus Tartus avalikul istungil Palukyla hiiemäe kysimust. Rapla maakonna Kehtna vald on esitanud kaebuse teise astme kohtu ostsusele, millega tunnistati seadusetuks paarikymne hoone ja rajatise ehitamine Kõnnumaa maastikukaitsealal asuva hiiemäe nõlvale. Kohalikud elanikud vaidlustasid sama otsuse aga seepärast, et kohus lubas siiski ehitada suusakeskuse tarvis mäetõstukid, teenindusmaja, tehnikamaja, puurkaevu ja veeorustikud kunstlume jaoks.

 

Hiie kaitsjad leiavad, et suusakeskuse rajamine on vastuolus looduskaitseseadusega ja põhiseadusega tagatud kodanike usuvabadusega. Keskuse rajamine kahjustab oluliselt pühapaika. Selle avamisega kaasnev kylastajatevoog ning heli- ja olmereostus muudavad võimatuks pyha paiga otstarbekohase kasutamise.

 

Kehtna vald soovib hiiemäe nõlvale ja kõrvale rajada veel motelli, kämpingumajad, parklad, jalgpalliväljaku, korvpalliväljaku, võrkpalliväljaku ja tenniseväljakud. Samuti sportlaste ruumid, sauna, kohtunike maja, telkimisplatsi, autokaravanide parkla ja teenindusmaja, köök-WC-pesuruumide hoone, telkijate varikatuse, tulekustutusveevõtu kaevu, varjualuse ning kopli ja lasipuud.

 

Kehtna valla arendusplaane toetab algusest peale Muinsuskaitseamet. Rapla maakonna elanikud on sellega seoses viidanud võimalikule korruptsioonijuhtumile. Muinsuskaitseametis arheoloogiamälestiste eest vastutaval Ants Krautil teatakse olevat isiklikke ja ammuseid sidemeid vallaametnikega. Ants Kraut on varem paistnud silma ka tulise puhkekeskuse toetaja ja hiiemäe ning maausu halvustamisega.

 

Riigikohus võtab peale istungit arvatavasti kuuajalise arupidamise aja, enne kui oma otsuse teatavaks teeb.

 

Palukyla hiiemäe leht

 

 

Maavalla koda