[text]
Täna on

t_vii_18_0319Vaike.gifNäiteid, et looduslikud pyhapaigad vajavad kaitset, pole raske leida. Põlva maakonnast meenub mõne aasta tagune toorutsemine Rosma ristipuude kallal. Ohustatud on Tuhala nõiakaev Harjumaal ja Palukyla hiiemägi Raplamaal. Alles hiljuti jõudis avalikkuse ette teade, et Tallinna linn kavandab Kalamaja linnaosa endise kalmistu asukohale suurejoonelise mänguväljaku. Kõigil eelpoolnimetatud objektidel on yhine ohuallikas – kavandatav majanduslik tegevus. Muist majanduslikest tegevustest on tööstusliku, muist meelelahutusliku iseloomuga, kirjutas ajalehes Koit Margit Õkva.

Möödunud aastal Eesti aasta emaks valitud Kanepi hingekarjane Margit Lail ytles toimetusele antud usutluses, et eestlane pyhendab liialt palju aega meelelahutusele, aeg oleks hakata tegelema ka meele parandusega. Sygavad sõnad, mille yle tasub mõelda.

Kas meie nn intelligente ja materialistlikult poleeritud aju tahab seda tunnistada või mitte, aga Eesti rahva moraali ja väärtuste närtsimise põhjuseks on totaalne juurte läbiraiumine.

Kui planeerijatel, arendajatel ja ametnikel jaguks tahtmist majanduskavade koostamisel teha koostööd selle väikese kildkonna inimestega, kelle sydameasjaks on pyhapaikade säilitamine, oleks mõistlike lahenduste leidmine tõenäolisem.

Palukyla hiiemäe lugu jõudis kohtusse. Tallinna Ringkonnakohtu otsuse on Riigikohtus vaidlustanud nii Kehtna Vallavolikogu, kes soovib Palukyla hiiemäele ja selle kõrvale ehitada suurejoonelise puhke-ja spordikeskuse, kui ka  kohalikud elanikud, kes soovivad kaitsta hiiepaiga rahu ning kultuuri- ja loodusväärtusi.

Keskkonnateenistus ega  Muinsuskaitseamet  pole seni Kõnnumaa maastikukaitsealal asuva hiiemäe kaitseks mõjuvaid samme astunud. Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste vaneminspektor Ants Kraut on senistel avalikel koosolekutel puhkekeskuse ehitamist pigem õigustanud.

Tallinna Ringkonnakohus tyhistas Kehtna Vallavolikogu 21. septembri  2004.a otsuse nr 120 punkt 1 osas, millega kavandatakse kaasaja nõetele vastava puhke- ja spordikeskuse rajamist. Keelu alt jäid välja hiiemäe nõlvale rajatavad suusatõstukid ja
kunstlumetorustikud.

Nii arheoloogiline kui folkloristlik ekspertiis on kinnitanud, et Palukyla hiiemägi on väärtuslik kultuurimälestis, mida kavandatav keskus kindlasti kahjustaks rikkudes pyhapaiga rahu ja loodususuliste usuvabadust. Seepärast on ka maausulised ja pärimuskultuurist hooliv yldsus keskuse rajamise vastu.

Pilt: Rosma kylas langetati paari aasta eest hoolimatu teelaienduse käigus sadade inimeste hingepuud. Maavalla koda


Koit