[text]
Täna on

t_AnuTaul.gif15. lehekuu pääväl saiva Võro muusigakooli perimüsmuusiga opja kokko Võro instituudi saalin, ette mängiti seos keväjäs selges saanu rahvapilliluu, kirotas Harju Ülle.

«Seo oll’ joba kuvvõs sääne ettemängmine, perimüsmuusikat om Võro muusigakoolin opat jo kolm aastakka, ettemängu omma talvõl ja keväjä,» kõnõl’ Võro muusigakooli juht Roose Celia.

Tä ütel’, et seokõrd ülläti opilasõ rahvapillioppajit hään mõttõn mitmit kõrdo – mitmõl latsõl tull’ mängmine väega häste vällä.

Üten Kaika pillitsõõri latsiga om Võro muusigakoolin parhilla 35 rahvapilliopilast. Oppi saa väikeist kannõld, lõõtspilli, toropilli, vilepille.

Roose Celia kuts kooli mano kõiki väikeisi rahvapillihuviliidsi: 2. ja 3. piimäkuu pääväl (2.–3.06) omma muusigakoolin vahtsõ katsmisõ.

Pilt: Tauli Anu mäng üten opilaisi, Heina Hentriku ja Utsali Helenaga.


Uma Leht