[text]
Täna on

Järgmisel neljapäeval, 12.06. toimub Tartus Lossi tn 3–405 teaduslik ettekandekoosolek "Tartu keel ja kultuur". Ettekandekoosolekule järgneb Tartu ylikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuses "Iloõdak", kus Piret Päär jutustab tartukeelseid lugusid ja esitletakse keskuse 7. aastaraamatut.


Ettekandekoosoleku kava:

11.00–11.15 Paul Hagu alostusõsõnaq

11.15–11.45 Karl Pajusalu. Mis on Tartu keel.

11.45–12.15 Jaak Peebo. Tartu kirjakeele algusaegadest.

12.15–12.45 Kristiina Ross. Kõige vanemast tartukeelsest Uue Testamendi tõlkest.

12.45–13.15 Szilard Toth. Johannes Gutslaffi õiged vaated tartu keelele versus tänapäeva valed vaated Gutslaffile ehk kuidas kõrvalekaldest saab norm.

13.15–14.15 Lõuna

14.15–14.45 Arvi Haak. Tartu käsitöölised ja maarahvas keskajal. Mõnest talurahvale mõeldud linnakäsitöö tootest arheoloogiaandmete põhjal.

14.45–15.15 Ülle Tarkiainen. Tartumaa asustusest  ja ajaloolistest piiridest 17. sajandil.

15.15–15.45 Tõnu Raid. Liivimaa ja Tartumaa vanadel kaartidel.

15.45–16.00 Väiku vaheaeg

16.00–16.30 Tõnu Tannberg. "Tarto-maa-rahwa Näddali-Leht": ääremärkusi ajalehe asutamisest, sisust ja sulgemisloost.

16.30–17.00 Mati Hint. Tartu keele avaliku kasutamise taandareng vajab täpset dokumenteerimist.

17.00–17.30 Leili Iher. Yhe Võnnu mehe retk murdeluulesse.

17.30–18.00 Mats Traat. Kirjanik kimbus murdega.

Järgneb Iloõdak TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuses Lossi 38 (vana anatoomikum Toomemäel).

Tartukeelseid muinasjutte jutustab Piret Päär

TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse VII aastaraamatu esitlus.