[text]
Täna on

Teisipäeval, 10.06. koguneb Tallinnas esimest korda Kultuuriministeeriumi valdkondliku arengukava "Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad. uurimine ja hoidmine 2008 - 2012" juhtnõukogu.

Arutamisele tuleb juhtnõukogu töökord, arengukava käesoleva aasta eelarve ja rakendusplaan.

Kultuuriminister Laine Jänese moodustatud ja Muinsuskaitseameti peadirektori kalev Uustalu juhitud nõukogusse kuuluvad: Tiit Kaasik Maavalla koja juhatusest, Eike Lepmets Põllumajandusministeeriumist, Toomas Liivamägi Haridus- ja teadusministeeriumist, Ilme Mäesalu Muinsuskaitseametist, Ringo Ringvee Siseministeeriumist, Piret Palm Keskkonnaministeeriumist, Anton Pärn Kultuuriministeeriumist ja Heiki Valk Tartu ylikoolist.

Hiite ja teiste ajalooliste looduslike pyhapaikade uurimiseks, hoidmiseks ja tutvustamiseks mõeldud arengukava valmis erinevate teadus- ja riigiasutuste ning Maavalla koja koostöös 2007. a alguses ning minister Laine jänes kinnitas selle 2008. a aprillis. Arengukava kehtestamine ja rakendamne on seni veninud Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseameti vähese haldussuutlikuse tõttu.


Maavalla koda