[text]
Täna on

Mulke suvekuul tulep Paistun

21. ja 22. piimäkuu päeväl om egäaastene mulke suvekuul, mes sii aaste tulep Paistu rahvamaja man. Valla om keeletare, jututare, luumistare, pillitare, söögitare ja tyytare. Suvekuuli aass piass valmis saama ka uus mulgikiilne aaleht nimege «Ytsainus Mulgimaa».

Tartun saap nätä mulgi mustrit

Jaanilauba tiip Tartun Eesti Rahva Muusjumi jääkeldren usse valla näitus «Miu mulgi muster». Mulgi kultuuri instituudi päälik Kristel Habakukk korjap näituse jaoss kokku siitkandi inimeste tettu rõõvit, kotte ja muid asju, mille man om kasutet Mulgimaa rõõvakirja. Kes tahave ende tettu mulgimustrilisi asjaksit kah näitamise jaoss Tartu saata, andke Kristelile täädä. Numbre saap instituudi kodulehe pääld www.mulgikultuur.ee. Näitus jääp yles oktoobrekuuni.

Karksi lääp mitmess päiväss tagasi keskaiga

11., 12. ja 13. juulil om Karksi ordulinnuse päevä. Nende sissi mahup ordulinnusse laat, õpitare ja tiatretyki, peetäss vanaaigset lahingut, ratsutemise, vibulaskmise ja tõisi võistlusi. Karksi kirikun ja ordulinnussen astuve yles muusikapundi: Hortus Musicus, Triskele, Loits, Rondellus ja Mõtsatöll. Valitess ka selle aaste ordumeister. Inimese võiss kohale tulla keskaigsin rõõvin või ariligun linatsen ammen.

Nava lava tulep läti, eesti ja mulgi keelen

18., 19. ja 20. heinakuud om Lilli kylän Nava lava ettevõtmise. Et Nava talu om peris Läti piiri veeren, om pidu pyhendet nii Eesti ku Läti riigi 90. aastepäeväle.

Kate riigi piiri pääl saap kullelde konsserti, katen riigikeelen tetäss mõtsamäng ja Lillin om valla läti-mulgi-eesti keelekammer. Lilli inimese ja välläõpnu näitleja mängive Nava talu peremihe Jaak Kõdari mulgikiilset näitemängu «Jukra». Pääle selle saap kullelde egätsugu luulet ja vaadete maalinäitust. Pallu om mõteldu latsi pääle: nende jaoss om tiatretyki, luudusmängu ja omaette maja.

Mulgikeelsed uudised on «Sakalas» ja Vikerraadios iga kahe nädala tagant. Neid toimetab Tarvastu vallast pärit ajakirjanik Airi Hallik.


Sakala