[text]
Täna on

Teisipäeval 10.06. Tallinnas toimunud looduslike pyhapaikade arengukava juhtnõukogu koosolekul tegi Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu teatavaks Kultuuriministeeriumis arutatud kava jätta hiite uurimiseks ja kaitseks mõeldud arengukava järgmisest aastast alates täesti rahastamata.

Uustalu sõnul võib arengukava järgmisel aastal parimal juhul saada 100 000 krooni ning Muinsuskaitseametile anti ylevalt poolt soovitus jagada tänavune 500 000 kroonine eelarve kahe aasta peale.

Käesoleva aasta alguses taganes Kultuuriministeerium lubadusest hoolitseda hiite päästmise eest ja arengukavale eraldati viie aasta peale vaid 2,5 miljonit krooni, mis on vähem kui kymnendik vajalikust. Nyyd kavatsetakse loobuda sellestki panusest ja lasta hiitel ja teistel ajaloolistel looduslikel pyhapaikadel lihtsalt hävida.

Arengukava juhtnõukogusse kuuluvad Sise-, Keskkonna-, Haridus- ja teadusministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumi esindajad lubasid otsida oma eelarvetest pisitoetusi, millega rahastada arengukava raames tehtavaid väiksemaid kulutusi. Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõuniku Ringo Ringvee sõnul saavad nemad näiteks toetada pyhapaiku viie kuni kuue tuhande krooniga.

Erinevalt mõnest muust kultuuripärandi valdkonnast pole riik seni hiite uurimiseks ja kaitseks pea midagi teinud. Samas lubas koalitsioonilepe näiteks kristliku sakraalaarhitektuuri toetava pyhakodade arengukavale nelja aasta jooksul kokku 400 miljonit krooni.

Looduslike pyhapaikade arengukava juhtnõukogu koosolekul arutati veel töökorda ja arengukava rakendusasutuseks määratud Tartu Ylikooliga sõlmitavat lepingu eelnõud.

Vaata lisaks:

Looduslike pyhapaikade arengukava


Maavalla koda