[text]
Täna on

Seost puulpääväst, 21. piimäkuust pääle saa ETVst egä puulpäävä kell 20.15 nätä võrokeelitsit saatõjupikõisi nimega «Üts tego». Saatõjuppõ om kokko 16, egänüten kõnõldas määndsestki inemise tegemisest, märgotõdas elost, olnust ja olõvast, kirotas Uma leht.

Edimäne saadõ (21.06) kõnõlõs hobõsõ ravvutamisõst, tõnõ (28.06) lehmä nüsmisest. Edesi tulõ viil juttu kalapüüdmisest, mar’akorjamisõst ja muust.

Sar’a «Üts tego» autori omma Rõõmu Grethe ja Ruitlasõ Olavi. Võrokeelist juttu lugõva näütlejä Jäägri Merle ja Kütsari Riho. Saatidõ tegemise vidäjä om Rebäse Tiina, režissöör Kargu Mati, pildi võtt’ üles Mägi Arvo ja valgusõga mäng’ Arvi Sten. Saatidõ tegemist tugi riiklinõ programm «Lõunaeesti kiil ja kultuur».


Uma Leht