[text]
Täna on

Karjala vabariigi juht Sergei Katanandov kinnitas yRO II rahvusvahelise põlisrahvaste kymneaastaku vabariiklike yrituste kava 2008.-2009. aastaks, vahendas Fenno-Ugria.

Plaan jaguneb viieks osaks: põlisrahvaste õiguste kaitset kindlustavate seaduste täiustamine, organisatsioonilis-tehnilised yritused põlisrahvaste hariduses ja tervishoius, kultuuripärandi säilitamine, arendamine ja propaganda ning rahvusvaheline koostöö.

Lähima kahe aasta jooksul on Karjalas kavas näiteks vepsa kylade täielik kaardistamine, karjala ja vepsa perekondade konkursid “Minu sugupuu” ja “Isakodu” ning põlisrahvaste kultuuri, ajalugu ja keelt puudutavad olympiaadid ja konverentsid.

Plaanitakse läbi viia yritusi põlisrahvaste rahvusliku eneseteadvuse tõstmiseks ning luua riiklikud stipendiumid traditsioonilise kultuuri ja folkloori säilitajatele.

2009. aastal on kavas läbi viia VIII Soome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni kongress.

yRO Peaassamblee kuulutas II rahvusvahelise põlisrahvaste kymneaastaku välja 2005. aastal. Venemaa lõi selle läbiviimiseks rahvusliku korralduskomitee ja piirkondadele soovitati välja töötada oma yrituste kavad.


Fenno-Ugria