[text]
Täna on

Murmanski volikogu võttis oma 24. juuni istungil eeldatavalt vastu nn saami seaduse, mis annab põlisrahvale õiguse saada toetust keele õpetamiseks ja abi saami kogukondadele, vahendas Fenno-Ugria.

Seadus “Riiklikust toetusest Põhja põlistele väikerahvastele Murmanski oblastis” võeti vastu kujul, et toetust võivad saada ainult saamid, kõigile teistele põhjapiirkonnas elavad ning põdrakasvatuse, jahi ja kalapyygiga tegelevatele inimestele see õigusakt ei laiene.

Mõned volikogu saadikud taotlesid soodustusi ka Murmanski oblastis elavatele neenetsitele ja ižmakomidele, kuid nemad saabusid Koola poolsaarele alles 19. sajandil ning pole seetõttu kohalikud põlisrahvad.

“See seadus vastab suurele osale saami kogukondade ootustest,” kommenteeris seadust Murmanski oblasti Põhja põliste väikerahvaste keskuse direktor Andrei Agejev.


Fenno-Ugria