[text]
Täna on

Tänavune Viru Säru, mis toimub Jänedal 5. ja 6. heinakuud, syveneb mitme kandi pealt teemasse “Raha, rikkus ja vaesus”, kirjutas virumaa teatajas Inna Grünfeldt.

Pärimusetundjate sõnul vanad Virumaa regilaulud lausa kõlisevad rahast: killingid kõlisevad, rublatykid robisevad, taotakse taalreid, vankrirattad veeretavad raha, rummud rublatykkisida, kodarad kopikuida.

On teada, et Eesti naiste lembus ehteraha vastu on lausa erakordne terves Läänemere piirkonnas – eestlannad kandsid kaelaraha teistest kõige rohkem.

Säru põhiteemat kannavad Eesti pärimusryhmad ja väliskylalised Kreekast, Ungarist, Valgevenest ning Eesti Kultuuriseltsi pärimusryhm Peterburist, yhtekokku 500 esinejat.

Viru Säru, kus pakutakse rahvalaulu ja -tantsu kõrvale jutuveeretust ning teemat avavaid näitusi, on omalaadne syndmus, milles leidub vaatamist-kuulamist kogu perele.

Laupäeval, 5. heinakuud algab kell 13.30 rongkäik Täku talli juurest, kell 14 avatakse festival Rahalaval, kella 17.30 jagub esinejaid Raha-, Rikkuse-vaesuse, Nalja- ja Roosilavale ning mõisasaali. Kell 15 algab mõisa kolmandal korrusel esimene ja kell 16.15 teine jututuba rahast. Kõneks tulevad rahaaugud, rahapajalood, legendid, rahaleiud ja muud rahajutud. Lugusid jutustavad Ivar Leimus ja Pille Kippar.

Kell 17.30 algab välisryhmade kontsert Mängude väljaku laval, kell 20 Rahalaval Viru regi ettekandmine ja kinkimine Eesti vabariigile – yhisloominguna syndinud regilaul antakse yle riigikogu esimehele Ene Ergmale.

Kell 21 saab Täku tallis alguse simman ehk säru ansambliga Kihnupoisid, kell 23.30 kogunetakse Roosilava juurde, kust algab retk Jäneda linnamäele puukujudest “Sõdalaste pingi” lahtilaulmiseks.

Pyhapäeval, 6. heinakuud kestavad kella 12-13.30 keskpäevatantsud: pärimusryhmade esinemised erinevatel lavadel, mõisasaalis, Täku tallis, käsitöökeskuses.

Kell 14 algab Rahalaval suur lõppkontsert koos kylalistega Kreekast, Ungarist, Valgevenest, ja Eesti Kultuuriseltsi ryhmaga Peterburist.

Kogu säru vältel saab Jäneda mõisas vaadata näitust “Mynt ja ehe eesti rahvatraditsioonis”, toimuvad käsitöönäitused ja myyk.

Syndmuse kokkuseadja, taidejuht ja lavastaja on Igor Tõnurist, taidurid Riina Vanhanen ja Jule Käen.


Virumaa Teataja