[text]
Täna on

t_ELjuuni-080.gifAokirä «Eesti Loodus» piimäkuu nummõr kõnõlõsVõromaast. Kirämiis Konnula Margus kirotas tuust, mink poolõst Võromaa «ummamuudu» om ja hoiatas, et tan tohe-i autoga õkva sõita: sõit või lõppõ kraavin, kirotas Uma Leht.

Võromaa muusõumi juht Toomiku Siiri pruuv seletä, määndse omma võrokõsõ ja määndse as’a Võromaa aoluun omma seo rahvakibõna olõmist mõotanu. Luuduskaitsõst tegevä juttu Rohu Urmas, Poltimäe Ena ja Saarnits Pille, kotussõnimmi uurja Saarõ Evar kirotas Võromaa mäenimmist ja Raudoja Ahto Haani luuduspargi vannost talohuunist.

Viil märgotas Jüvä Sullõv tuust, kuis võro kiilt ärhäömisest pästä. Tomsoni Pille om uurnu vanno Karula talokaartõ ja kirotas tuust, midä põnõvat saa noist vällä lukõ umaaigsidõ talomaiõ kotsilõ.

Kaarna Ivi jutt om Võromaa mõisapargõst, Kärgenbergi Helina kirotas Ess-suust, Kivistigu Maris matkaratust, Soesoo Alvar põnõvast maastigust ja Relve Hendrik tuust, et Võromaa om põlispuiõ kuningriik.

Ruthe Ain tege juttu ka ütest halvast as’ast – keskkunnainspektsioon löüd egä veitkese ao takast, et määnegi tarõkõnõ om pistü pant jõõ vai järve viirde säändse kotussõ pääle, kohe tuud tetä ei tohe.

Vaata lisaks: Eesti Loodus


Uma Leht