[text]
Täna on

Laupäeval kell 9 hakatakse Soomaal vana Oksa kõrtsi juures vikatiga võistu heina niitma, et selgitada välja «Soomaa vikatimees 2008.»

Ettevõtmise algataja ja Soomaa sõprade seltsi eestseisuse liige Kaupo Kase ytles, et syndmusega tahetakse väärtustada vanu kombeid ja oskusi. Heinateole osalema oodatakse nii neid, kes vikati käsitsemises kogenud, kui ka algajaid, kes tahavad oma võimeid proovida, kirjutas Sakala.

Võitja väljaselgitamisel võetakse kõige enam arvesse töövõtteid, kvaliteeti ja niitmise kiirust, kuid boonuspunkte annavad ka kaitsealuste taimede niitmatajätmine ning stiilne riietus.

Võistlusplatsid mõõdetakse välja puisniidul, kus niita palju keerukam kui siledal ja lagedal aasal. Korraldajate hinnangul annab see kõige parema ettekujutuse, kuidas Soomaa elanikud sadade aastate jooksul heina on teinud.

Võistlus algab laupäeval kell 9, kuid huvilised on kohale oodatud juba täna õhtul kell 20. Siis saab heinateost loengut kuulata, ylesseatud näitust vaadata ja soovi korral järgmiseks päevaks kätt harjutada. Teemakohaseid mänge ja muud tegevust leidub ka laupäeval pärast võistlust.

«Kindlasti maksab kaasa võtta lapsed,» toonitas Kase. «Paljud neist pole ju vikatit näinudki ja arvavad, et heina on alati trimmeriga niidetud.»

Lähem teave


Sakala