[text]
Täna on

Kui ižmakomidele antaks tagasi põlise väikerahva õigused, oleks see loogiline ja põhjendatud, teatas Komi vabariigi juht Vladimir Torlopov 01.07. pressikonverentsil, vahendas Fenno-Ugria.

Ižmakomide yhenduse Izvatas juht Valentina Anufrijeva tegi Soome-ugri rahvaste 5. maailmakongressil ettepaneku saata Venemaa valitsusele pöördumine palvega taastada ižmakomide põlisrahva õigused, nagu see oli enne 1990. aastat.

„Kui seadused muutusid, jäeti meid millegipärast nimekirjast välja. Sinna tagasi pääsemiseks oleks piirkonna võimud pidanud pöörduma Venemaa valitsuse poole, kuid toonane vabariigi juht Juri Spiridonov teatas, et kõik rahvad on võrdsed ja meile pole seda õigust ette nähtud. Meid ei toetanud ka liikumine Komi Voitõr“, selgitas ta. „Meid ei arvatud ka kongressi komi esindusse ning ainult vabariigi juhi sekkumine võimaldas mul Hantõ-Mansiiskisse sõita.“

Anufrijeva selgitas, et põlise väikerahva staatus võimaldab anda äärealadel elavatele ižmakomidele olulist toetust. „Meie põdrakasvatajad saavad oma raske töö eest palka 2,5 tuhat rubla. Inimesed ei näe olukorra paranemist, nad hakkavad jooma ja käivad alla. Suremus yletab kaks korda syndivust, palju on enesetappe, töötuse tase on kõrge. Väikerahvastele mõeldud soodustused aitaksid vähekenegi majanduse arengut ergutada. Näiteks kui ettevõttes on 80 protsenti töötajatest väikerahvaste esindajad, siis vabastatakse see tulumaksust, mis aitab arendada tööstust ja luua töökohti“.

Komimaa juhi sõnul on ižmakomide algatusel igati head eesmärgid. „Ma ei näe neile vastutulekus midagi hirmsat. Olen veendunud, et see ei tekita soome-ugri liikumisse mingit lõhet. Kysimus on teatud yhiskondlik-majanduslikes eelistes, mis on suunatud inimeste elu parandamisele. Kellelgi polel siin mingeid poliitilisi eesmärke. Inimesed tahavad väärikalt elada ning tegeleda põlise põllumajanduse, jahipidamise ja kalapyygiga, säilitades oma eluviisi ka pärast tänapäevase elma saabumist nende elualadele. Miks siis mitte neid selles toetada?“ sõnas Torlopov.

Komimaa juhi sõnul ei tohiks Komi Voitõri juhtkonna seisukohad selles kysimuses ižmakomidele põlisrahva staatuse taotlemisel takistuseks saada. „Ma olen valmis seda teemat iga vastasega arutama,“ lubas Torlopov.

Finougoria veebilehel avaldatud uudist on kommenteerinud nii selle mõtte toetajad kui vastased. Esimeste sõnul on põdrakasvatus põline eluviis, mis sureb ilma toetuseta peagi välja. Teised aga väidavad vastu, et vaid vähesed ižmakomid tegelevad põdrakasvatusega, ylejäänud elavad kylades nagu teisedki komid, neile soodustuste andmine oleks teiste suhtes ebaaus ning võiks tekitada teisteski rahvusryhmades eraldumissoovi.


Fenno-Ugria