[text]
Täna on

t_rehielamu.gifKui Eesti muinsuskaitse pyhendus peale taasiseseisvumist kadaklikul moel vaid võõrsilt laenatud kiriku- ja mõisaehitistele, siis Saaremaal on nyydsest puhumas teised tuuled. Saaremaa Muinsuskaitse Selts on algatamas oma põliselma hoidvat töökava „Saaremaa talu“, kirjutas Meie Maa.

Saaremaa Muinsuskaitse Seltsi esimehe Endel Kaseväli sõnul on tegevuskava eesti talu taastamiseks mitte ainult põllumajandussaaduste tootjana ja Eestimaa toitjana, vaid ka vaimsuse ja elujõu kandjana, nagu ta on seda sajandite vältel olnud.

Selts on kavandanud tegevuse kahes suunas. Yks neist on vanade taluehitiste kui kylaelma ainelise kandja säilitamine. Selleks tuleb pyyda väärtushinnangute muutmist, vana taluehitise täielikku väärtustamist. Sel eesmärgil hakkab Saaremaa Muinsuskaitse Selts korraldama:

1) iga-aastasi konkursse „Saaremaa kyla“ ja „Saaremaa talu“;
2) taluteemaliste artiklite avaldamist ajakirjanduses;
3) taluhoonete ja ehitiste ylevaatamist, et välja selgitada, kui palju on Saaremaal taluhooneid ja ehitisi, mis vääriksid säilitamist või taastamist esialgsel kujul.

Teine suund on abi osutamine talude taastajatele ja uute talude rajajatele. Selleks on kavas:

1) korraldada põliste ehitusainete (roog, ehituspaas) kasutamise õpetamine (vastava õppematerjali kirjastamine, videofilmide valmistamine, õppepäevade korraldamine);
2) tellida arhitektidelt Saaremaa talu majandushoonete tyypprojektid, mida mitmekesistades ja kohandades saaksid talunikud oma talu hoonestamiskavade koostamisel aluseks võtta;

"Kõike seda nimetame programmiks „Saaremaa talu“. See programm ei ole mõeldud yhekordse aktsioonina, vaid pikaajalise tegevusena ja see ei ole ka lõplik. Töö käigus võivad lisanduda uued tegevussuunad ja ettevõtmised. Ettepanekud ja soovitused on teretulnud kõigilt, kes soovivad Saaremaa talu taassynnile kaasa aidata", ytles Endel Kaseväli.

Töökava rahastamiseks avab Saaremaa Muinsuskaitse Selts oma eelarves eraldi rea, mida nimetatakse talufondiks.

Pilt: Rehielamu Muhumaal Ridasi kylas. Maavalla koda


Meie Maa