[text]
Täna on

t_Soontagana.gifKoonga vallas Soontagana maalinna kylastajad võivad linnusevallil uurida raudkivile kinnitatud ajaloolist muinaslinnade kaarti, mis valmis ja avati läinud laupäeval Kaitseliidu Pärnumaa maleva ja Eesti sõjahaudade hoolde liidu koostöös, kirjutas Pärnu Postimehes Silvia Paluoja.

Paigaldatud kaart on omasuguste hulgas viies ja Pärnu maakonnas esimene, mida Kaitseliit 2003. aastast muinaspaikadesse paneb.

Soontagana kivi raius ja kujundas skulptor Ivo Vaher, plaat valmis ARS Monumentaalis säilinud ja Pärnu muuseumis hoiul oleva enne Teist maailmasõda valmistatud plaadi järgi.

“Soontagana tahvliga on nii, et yhed ajaloolased ytlevad, et see ei olnudki seal yleval, teised väidavad vastupidist, kohta leitud ei ole,” rääkis Kaitseliidu Pärnu maleva pealik major Mehis Born. “Äkki oli nii, et kui Kaitseliidu ylem kindralmajor Johannes Orasmaa 1936. aastal muinalinnade tähistamise algatas, siis tehti Soontagana plaat kyll valmis, aga seda ei jõutud paigaldada.”

Paigaldatud ajalooliste muinaslinnade tähised, mis enamasti valmistati Tallinnas Krulli tehases, hävisid või läksid kaotsi okupatsiooniaastatel. Taaspaigaldatud plaadid on valmistatud ainsana säilinud Soontagana tahvli eeskujul.

“Väärt tegu,” tunnustas ettevõtmist Koonga vallavanem Andres Hirvela.

Kaitseliidu Soontagana malevkonna pealik lipnik Tarvi Markson ytles, et sideme hoidmiseks oma juurtega on nad sidunud muinasaja maa-ala nii nime kui tegevusega, mille pidulikum osa oli muinaslinnade kaardi avamisega kaasnenud malevkonna aastapäeva tähistamine ja teenetemärkide annetamine.

“Koostöös riigimetsa majandamise keskusega oleme paar korda aastas teinud maalinna alal talguid, vähendanud võsa, taastanud kiviaedu,” rääkis Markson.

Yrituse kaugeimad kylalised olid Soomest, mille Varsinaisi maakonna esindaja andis Pärnumaa kaitseliitlastele yle piirkonna vimpli.

Ajastu hõngu lisasid muinaslinnade kaardiga kivi avamisele muinasaja relvade näitus ja ajaloolise võitluse näidisesinemine, milles osalejad kandsid raudseid-nahkseid rõivaid. Kinotelgis aga jooksid filmid muistsetest sõjateedest ja vabadusvõitlusest.

Pilt: Soontagana maalinna ilmestab raudkivi muinaslinnade kaardiga. Avamisel osalesid (vasakult) leitnant Kristian Kivimäe, nooremleitnant Margo Sai, major Mehis Born, nooremleitnant Jüri Kleimola ja nooremleitnant Raul Peetson. Erakogu


Pärnu Postimees