[text]
Täna on

t_sjurem1.gifMari Eli Morkinski rajooni Šorunža kylas peetakse laupäeval 12.07. mari loonausulist palvepyha syrem-i. Oodata on mõnisada osavõtjat, teatas Mari El uver.
 
Syremil syydatakse seitse lõket, mis on pyhendatud mari jumalatele. Kardid ehk palvevanemad loevad palveid ja tuuakse ande. Lõkked puhastavad hingi ja kogu pyha on suuresti suunatud puhastumisele ja halbade jõudude peletamisele.

Seekordsest palvepyhast võtavad osa ka teiste põlisuskude esindajad: venelased, tatarlased ja teised.

Varem peeti syremi kolme aasta tagant ja sellesse suhtuti väga tõsiselt*:

"Selle pyha ajal ei tohtinud kolme päeva jooksul tubakat põletada. Igayks pidi palvusel käituma tasa ja korralikult, ei tohtinud vanduda ega vene keeles kõnelda, mida peetakse väga suureks patuks, nagu ka naisterahva ilmumist palvetavate meeste sekka.

Syrem algas kogukondade liidu ohvritalitusega Syrem jumo auks. Pyha talitus toimus erilises syremi salus syrem otos, kestis 3-5 päeva ning selles osalesid paljude ymberkaudsete kylade elanikud. Palvuse jaoks tehti pyhade puude (onapu) juurde kuni viis lõket, millel ei lastud kustuda kuni palvuse lõpuni.

Peale andide toomist kogunesid osalejad Syrem jumo onapuu alla. Seal tänati kõiki jumalaid ja haldjaid. Kardid edastasid jumalatele palvusel osalenute soove, palusid õnne ja tervist."

Pärast palvust algas rahvapidu:

"Vanasti olid syrem pyhad väga lõbusad, vanemad inimesed mäletavad veel. Syremi ajaks valmistati uued rõivad. Peo ajal tutvusid noored omavahel. Noormehed näitasid tytarlaste ja kylarahva ees oma uljust ja vahvust. Syrem tõi rahva kokku. Viina ei joodud, kõigil oli lõbus niisamagi."

Yhe XIX sajandist pärineva syremi laulu sõnad kõlavad nii:

Päev-päevake ytleme
kuid saabuv päev on parem
kuu-kuuke ytleme,
kuid tulev kuu on parem
täht-täheke ytleme
Koidutäht on heledaim
pyha-pyhake ytleme
syrem-i pyha on parim

Syremi ajalooline ylevaade pärineb Lidija Toidybeki raamatust Mari Usund. Tallinn 1998.


Maavalla koda