[text]
Täna on

Eesti pärimusmuusika keskus korraldab koos kirjandusmuuseumiga sel suvel yle-eestilise pärimuskultuuri kogumise.

Oodatud on töökorras muusikariistad ning vahvad pildid pillidest ja pilli mängivatest inimestest, kirjutas Sakalas Margus Haav.

Pärimuse kulgemine

Kogumise käigus annetatud pille hakatakse edaspidi kasutama August Pulsti õpistus, mis pakub huvilistele pilliharjutamise võimalust. Pildid leiavad koha keskusse loodavas pärimusmuusika teabekogus.

Kogumise eestvedajate hinnangul on inimeste käes palju põnevat ainest, mida tasub teistega jagada.

«Selleks et rahvas ja kultuur ellu jääksid ning maailma ja teiste kultuuridega heas kontaktis oleksid, peab pärimus ringlema,» selgitas teabekogu juhataja Aleksander Sünter. «Teabekogu saab õpistut toetada sellega, et näitab, kust pärimus tuleb.»

Sünteri sõnul on pärimusmuusika keskus ainulaadne koht.

«Arhiivides säilitatakse materjale korralikult, kuid inimesi, kes neid seal otsimas käivad, ei ole väga palju,» tõdes ta. «Pärimusmuusika keskuses on aga koos õpistu ja kontserdimaja — kõik yhe pärimuse kulgemiseks vajalik.»

Hindamatu panus

Suurem kogumine toimub Viljandi pärimusmuusika festivali ajal 24.—27. heinakuud. Pillide ja piltide toojad annavad korraldajate kinnitust mööda hindamatu panuse meie pillimängutavade edasi kandmisse. Pealegi on arhiivides mitu olulist valdkonda katmata.

«Ylevaade eri ajastutest on meie muusikalise minapildi oluline osa,» rääkis Sünter. «See näitab, kuidas oleme kultuurituultes toime tulnud ning kui võimelised oleme ellu jääma järgmistel kymnenditel.»

Kaasa toodud fotod skaneeritakse ja tagastatakse. Koopiad jäävad nii pärimusmuusika teabekogusse kui kirjandusmuuseumi eesti rahvaluule arhiivi. Pillide annetajatega lepitakse kokku kasutamise tingimused ja sõlmitakse vajaduse korral leping.

KOGUMINE

Annetajatel palutakse festivali ajal tulla teabekeskusse pärimusmuusika aida juures.

• Korraldajad ootavad juba praegu teavet, milliseid väärt pille või fotomeenutusi oma kodusest varasalvest ollakse valmis jagama.

• Selleks palutakse täita ankeet, mis asub aadressil www.folk.ee/kogumisaktsioon või võtta yhendust teabekogu töötajatega.

Allikas: pärimusmuusika keskus


Sakala