[text]
Täna on

Jamali Neenetsi autonoomse ringkonna eelarves on progammi „Põhja põlisrahvaste kultuur, keel ja traditsiooniline eluviis“ täitmiseks ette nähtud 108 miljonit rubla, millest tänavu kulutatakse 25 miljonit, 2009. aastal 27 miljonit ning 2010. ja 2011. aastal 28 000 miljonit, vahendas Fenno-Ugria.

Jamali põliste väikerahvastega tegeleva ametkonna teatel näeb programm ette etnograafia-, keele- ja ajaloouuringuid, rahvakunsti arendamist ja põlisrahvaste kultuuriväärtuste propageerimist.

Põlisrahvaste tihedamatel elualadel kavatsetakse avada raamatukogupunkte, samuti tahetakse suurendada koolinoorte huvi emakeeleõppe vastu ja aidata neid kõrghariduse omandamisel. Progammis on pööratud tähelepanu ka rändrahvaste tervishoiule.

Programmi kohaselt peaks põlisrahvaste kogukondade arv 2011. aastaks suurenema 62-lt 68-le, nende toodetud põdraliha hulk 187-lt 196 tonnini ja kalatoodang 420-lt 520 tonnini.


Fenno-Ugria