[text]
Täna on

Hea lugeja!

Koja uudised järgmise nädala jooksul ei ilmu. Uued uudised peaksid koja võrgulehele ja teabelisti jõudma 30.07.

Mõnusat heinakuu jätku!


Maavalla koda