[text]
Täna on

Arheoloogid leidsid Kesk-Venemaalt Suzdali Opolje mailt 3.-4. sajandist pärit soome-ugri matmispaiga, mis aitab loodetavasti taastada ajaloo kulgu, teatas teleraadiokompanii Vladimir. 

300 ruutmeetri suurusel alal on välja kaevatud 11 hauda, kust on leitud soome-ugri päritolu ehteid. Need on tõendiks, et nendel aladel toimis rikas sõjaline yhiskond, kus tegeleti ulatuslikult loomapidamisega.

Kõik hauad paiknevad yhes reas. Haudade suuruse järgi otsustades kuuluvad neist neli lastele.

Erilist pakuvad ajaloolastele huvi pronksehted: keerulised ripatsite ja rippuvate rõngastega peakatted, kaelarõngad ja spiraalkäevõrud.

Šekševo kyla lähedal paikneva matmispaiga leidmisele eelnes kaheksa aastat uurimistööd Suzdali kandis. Praegu töötab arheoloogilistel kaevamistel 80 tudengit ja vabatahtlikku erinevatest Venemaa linnadest.

"Arheoloogid loodavad, et kogu täieneb veelgi ning see võimaldab kindlaks teha Volga-äärsete soomeugrilaste matmisviisid ja rahvariided. Aga võib-olla isegi selle slaavlastele eelnenud rahvakillu nimetuse," selgitatakse telekompanii Vladimir edastatud uudislõigus.

Video

Tõlge: fenno-Ugria


Riiklik telekompanii Vladimir