[text]
Täna on

Laupäeval, 2. põimukuud loodi Kaasanis tatarlaste maailmakongressi raames Idel-Urali riikide juhtninõukogu, kuhu kuuluvad udmurdi, baškiiri, tšuvaši, mari ja tatari rahva kongresside ja yhenduste juhid.

Juhtnõukogu loodi eesmärgiga kaitsta Volga ja Uurali põlisrahvaste õigusi ja nõuda kinnipidamist rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigustest emakeelele ja rahvuslikule haridusele.

Idel-Urali juhtnõukogu pystitas endale ylesandeks teha koostööd riiklike võimudega Venemaa parema rahvuspoliitika väljatöötamisel, jälgida Venemaa rahvaste õigusi emakeele, hariduse ja kultuuri alal, viia läbi yhissyndmusi, vahetada kogemusi ja teavet.

Nõukogusse hakkab kokkuleppe kohaselt kuuluma yks esindaja iga rahva poolt. Juhtnõukogunõukogu juhib igal aastal  vahetuv koordinaator, kelleks sai tatarlaste maailmakongressi täitevkomitee esimees Rinat Zakirov. Nõukogu otsustas kokku tulla mitte harvemini kui korra poolaasta jooksul.

Nõukogu võttis vastu avalduse „Säilitame rahvaste algupära“, kus juhitakse tähelepanu rahvaste võrdsuse ja föderalismi põhimõtete rikkumisele Venemaal ja rahvuspoliitika kohatusele. Koordinatsiooninõukogu mõistis hukka nn regionaalse komponendi kaotamise Venemaa haridusseadusest ja kutsus kõiki rahvaid yles taastama oma rahvuslikku haridussysteemi.

Rahvusorganisatsioonide juhid väljendasid ka muret rahvuslike koostöövõrkude hävitamise pärast, mis tõendab nende sõnul, et võimud on võtnud kursi väikerahvaste kiirele ymberrahvastamisele ning rahvustevaba riigi loomisele.

Nad hoiatasid, et on sunnitud pöörduma abi saamiseks rahvusvaheliste yhenduste poole, sest pöördumised Venemaa võimude poole ei ole andnud tulemusi.

Tõlge: Fenno-Ugria

Allikas: Tatarlar.ru