[text]
Täna on

Võrukesed on leidnud isemoodi viisi oma elma alles hoida: ylemaailmses vabas võrgupõhises entsyklopeedias Wikipedia on ka võrukeelseid artikleid, kirjutas Sakalas Laura Mallene.

«Et võru keelt edendada,» kõlab Võru instituudi teaduri ja eesti-võru sõnaraamatu koostaja Sulev Iva selgitus, miks ta Vikipeediä algatas. «Ma usun, et see aitab omajagu.»

Mees ytleb, et võrukeelset trykitud entsyklopeediat on raske teha. Aga internetipõhine on alguseks hea kyll. Võrgus on kättesaadav ka Võru-Eesti sõnastik.

Vikipeediä on võrukeelne pealaest jalatallani, kaasa arvatud käsklused ja viited.

Parem kui trykis ilmunud entsyklopeediad

Kohe alguses tutvustab entsyklopeedia end nõnda: «Taa om Vikipeediä võrukeeline kodolehekülg. Asa mõtõq om üles ehitäq vaba võrokeeline entsüklopeediä. Vikipeediä om olõman hulgan keelin ja mitmõn keelen om tä sama hää vai parõmb ku trüküentsüklopeediäq.» (See on Vikipeedia võrukeelne kodulehekylg. Asja mõte on ehitada yles tasuta võrukeelne entsyklopeedia. Vikipeedia on olemas hulgas keeltes ja mitmes keeles on ta sama hea või paremgi kui trykis ilmunud entsyklopeediad.)

Maailma esimene võrukeelne entsyklopeedia syndis internetis 2005. aasta juunis ja on jõudsalt arenenud.

Maailma suurimas internetipõhises entsyklopeedias leidub kirjatykke 262 keeles. Oma 1791 artikliga on Vikipeediä omasuguste pingereas 142. kohal. Eestikeelne asub 33. kohal.

Sulev Iva räägib, et väikeste keelte vahel käib lausa võistlus selle yle, millises neist on rohkem artikleid.

Välismaalasedki aitavad

Sulev Iva meenutab, et lehekylje ylespaneku taotlemine ei olnud keeruline, aga oodata tuli seda peaaegu aasta, sest ylemaailmses entsyklopeedias töötavad inimesed vabatahtlikult ilma palgata ja peavad sellele leidma aega muude tegemiste kõrvalt.

Vikipeediägi on Iva sõnul tegijaile pelgalt hobi.

Lugusid kirjutavad vabatahtlikud põhiliselt talvel. Paljud artiklid on Vikipeediäs lõpetamata, näiteks Müürsepä Martini lugu. See pole ka ime, sest kuigi kaastööd võib teha igaüks, on administraatoreid kolm ja kasutajaid veidi üle poolesaja.

Vikipeediät ei pea tingimata tegema võru keele oskajad. «Yks rumeenlane kirjutas mitukymmend artiklit,» lausub Iva. «Välismaalased redigeerivad kujundust või sätivad lehekylge muudmoodi.»

Võrumaalt pärit luuletaja Contra ytleb kimpujäänult, et tema Vikipeediät uurinud pole. Ta teab kyll, et selline asi olemas on, ja leiab, et kõik, mis võru keeles tehakse, on hea. «Vikipeediä aitab võru keelel kultuurkeelte hulgas pysida,» arvab luuletaja.

Contrale oli teadmata tõik, et temastki on Vikipeediäs artikkel. Seal seisab: «Contra om Võromaa luulõtaja. Tä om yles kasunu ni eläs Urvastõn. 1999. aastast vabakutsõlinõ kiränik.»

Vikipeediä leiab internetiaadressilt fiu-vro.wikipedia.org.

KEEL

Võru keel on yks vana lõunaeesti hõimukeele järeltulijaid.

Tänapäeval peetakse lõunaeesti keelteks veel mulgi, tartu ja setu keelt. Viimati nimetatu on võru keelega sarnane, kuid et setudel on alles omapärased vanad kombed ja tugev identiteet, kõneldakse võru ja setu keelest eraldi.

Teadlased räägivad muide mitte kohalikest keeltest, vaid Mulgi, Tartu ja Võru murdest ning Setu murrakust.

Tartlastega yhendas võrukesi mitusada aastat yhine lõunaeesti kirjakeel. XX sajandil hakati kirjutama teadlikult võru keeles. 1990. aastaist on tarvitusel võru oma kirjakeel.

Võru ja setu keel on teistest lõunaeesti keeltest vanapärasemad ja põhjaeesti keelest vähem mõjutatud. Varem on neid räägitud ka kaugemal idas ja lõunas, praegusel Läti ja Venemaa alal.

Võru keele aktiivseid ja passiivseid kasutajaid on praegu umbes 70 000.

Allikas: Võro instituut, «Sakala»

Müürsepä Martin

Müürsepä Martin om eesti korvpallur, kiä om sündünüq 26. süküskuu pääväl 1974. aastagal Talliinan. Müürsepp on siiäqmaaniq edimäne ja viimäne eesti korvpallur, kiä om mängnüq NBA-n.

Müürsepä Martin om uma mängoposits’ooni poolõst suur viir. Tä om kats miitret säidse tsendimiitret pikk ja kaald 103 killo.

1996. aastagal valõ NBA drafti edimädsen tsõõrin Müürsepä Martini katõkümne viiendän valikun hindäle Utah Jazz, kiä Martini Miami Headile edesi kaubõl’. Müürsepp om platsi pääl käünüq 83 NBA mängon Dallasõ Mavericksi iist keskmäidsi näütäjidega 4,7 punkti, 2,2 lavvapalli ja 11,5 minotit. Uman kõgõ parõmban NBA-n mängitün mängon visas’ Martin 24 silmä ja võtt’ 14 lavvapalli.

Peräst NBA-d läts’ Martin Kreekahe, kon mänge BC Arisõ ja Ateena AEK iist. 2000. aastagal võit’ Martin Ateena AEK-ga ka Saporta kariga ja Kreeka meistrevõigõlusõq.

2001—2005 mänge Müürsepp Vinnemaal Kaasani Unicsin ja Moskva CSKA-n.

Müürsepp om mängnüq ka Eesti rahvuskuundisõn, minkast ütel’ ärq 2005. aastagal.

2006. aastagast mäng ta Tarton paigapäälidse korvpalliklubi TÜ/Rock iist.

Allikas: Vikipeediä


Sakala