[text]
Täna on

Nädälivaihtusõl, 8.–10. põimukuul Kaikamäe otsan peetü 20. Kaika suvõülikuul läts’ kõrda: ilm oll’ hää ja inemiisi parasjago, kirotas Uma Leht.
 
Nädälivaihtusõl, 8.–10. põimukuul Kaikamäe otsan peetü 20. Kaika suvõülikuul läts’ kõrda: ilm oll’ hää ja inemiisi parasjago.

Edimäne Kaika suvõülikuul peeti joba 1989. aastagal säälsaman Kaikal. Säält om seo võrokeelitside ja -meelitside inemiisi suur suvinõ kokkosaaminõ nime kah saanu. Timahava käve suvõülikoolin pia 300 inemist, nigu perämäidsil aastil õks.

Kolmõ päävä seen saiva suurõmba inemise kullõlda loengit ja muid ülesastmiisi, tetti ka väiku ümbresõitminõ Karula kihlkunnan.

Latsõ saiva hobõsõga sõita, lambit pükä, mett võtta, maali ja meisterdä, multikit ja tõisi latsi ülesastmisi kah kaia.

Timahavadsõ suvõülikooli man jäi silmä tuu, et taaga oll’ üten tulnu väega hulga paigapäälist rahvast. Kuigi joba paar aastakka omgi suvõülikooli kõrraldus päämidselt paigapäälidse rahva käen, jäi Kaika kandi rahvas timahava esierälidselt silmä. Aituma Kaika rahvalõ ilosa suvõülikooli iist!


Uma Leht