[text]
Täna on

SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) hakkas andma yksikisikutele ja keskkonnayhendustele tasuta keskkonnaõigusabi. Tasuta õigusabi antakse selliste näidisjuhtumite puhul, mis aitavad leida lahenduse varem korduvalt vaidlusi põhjustanud kysimustele või juhtida tähelepanu puudujääkidel seadusandluses, teatas Keskkonnaõiguse keskus.

Keskuse jurist Kärt Vaarmari ytles: „KÕK tahab aidata kaasa just selliste olulise kaaluga juhtumite lahendamisele, mis aitaksid tulevikus mõnd kysimust paremini lahendada või juhiksid tähelepanu valupunktidele. Meil on plaanis iga juhtumit põhjalikult analyysida ja kogu nendega seotud info avalikustada, et tulevikus saaksid ka teised neist õppida. KÕKi tasuta keskkonnaõigusabi taaselustab Eestimaa Looduse Fondi (ELF) tasuta keskkonnaõigusabi mudeli, millega said aastatel 2002-2005 lahenduse nii mõnedki olulised juhtumid (nt Jämejala pargi või Laguja prygila juhtum).”

Õigusabi on võimalik saada looduskaitse, planeerimise, keskkonnamõju hindamise, välisõhu kaitse, keskkonnajärelevalve või keskkonnavastutusega seotud juhtumite puhul. KÕKi poole pöörduja peab olema valmis juhtumi lahendamisele ja oma õiguste kaitsmisele tublilt kaasa aitama, samuti selleks, et kogu teave juhtumi kohta saab olema avalik.

Keskus on keskkonnaõigusega tegelev mittetulunduslik sihtasutus, mille asutasid 2007.a. ELF ja kolm keskkonnajuristi ja mille eesmärgiks on edendada keskkonnaõiguse arengut ja selle rakendamist. Keskuse peamiseks sihiks on uurida ja jälgida, kuidas keskkonnaseadused tegelikus elus töötavad, et seda teadmist keskkonnaotsuste ja –seaduste kvaliteedi parandamiseks ära kasutada.

KÕKi koduleht www.k6k.ee  koondab keskkonnaõigusalast teavet; võrgulehe  Keskkonnaõiguse salvest saab teavet keskkonnaõiguse olulisemate valdkondade ja neid korraldavate õigusaktide kohta, samuti on lisatud viited olulistele kohtulahenditele jm materjalidele.

Keskuses töötavad Kärt Vaarmari, Liis Keerberg ja Silver Nittim. Keskuse nõukogusse kuulub Tartu Ülikooli keskkonnaõiguse õppetooli hoidja Dr iur Hannes Veinla.

Tasuta õigusabi täpsemate tingimustega saab tutvuda ning taotlusvormi alla laadida keskuse kodulehel.

Lisateavet:

Kärt Vaarmari
Keskkonnaõiguse Keskus
e-post:  kart [at] k6k.ee
tel: 5274761