[text]
Täna on

 Minevä nädäli peeti Varstun Võromaa rahvapilli- ja laululaagrit, viie pääväga opsõ laagrilidsõ är päält 70 pilliluu, kirotas Uma Leht.

«Seo oll’ kõgõ ägedämb laagri, mis meil om olnu,» selet’ laagri kõrraldaja Laube Kadri. Midä sis laagrin tetti: lindistedi 70 luuga «laagriplaat», tetti ütine kontsõrt, 20 kannõldajat tei Kanni Tuule iistvidämisel kandlõkoori, Sarvõ Henn tutvust’ hindä okariino-koko (savipardsi-muudu vilespill).

Viil olli rütmitunni, sai kullõlda kolmõ ungarlasõ kontsõrti ja oppi ungari tandsõ, küläline Norrast tutvust’ skandinaavia muusikat. Edimädsel õdagul küdseti ütidselt maa-ahun lammast.

Laagrihe tull’ 43 opilast mitmõst Eesti nukast, poolõ olli Võromaalt. Kõgõ inämb oll’ 14–17aastaidsi, a ka suuri inemiisi, eski kats 50 aastin Lembitut, kiä har’odi lõõdsa- ja akordionimängu. Laagri lõpun anti Varstu rahvalõ kontsõrt.


Uma Leht