[text]
Täna on

Kolmapäävä, märtekuu 26. pääväl kell 18 TÜ Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõ jututarõ kyläline om Vahtraoru turismitalo perremiis Hüdse Silver, kiä valiti sjoo aastaga Seto kuningriigih ylembsootskas. Tä kõnõlõs umist Setomaa kotsilõ käyvist mõttist ja plaanõst.

Kõik huvilisõq ommaq oodõduq!
Keskusõ aadrõs om Lossi 38 (vana anatoomikum).


Kolmapäeval, 26. novembril kell 18 TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse jututare kylaline on Vahtraoru turismitalu peremees Silver Hüdsi, kes valiti selle aasta Seto kuningriigis ylemsootskaks. Ta räägib oma Setomaaga seotud mõtetest ja plaanidest.

Kõik huvilised on oodatud!

Keskus asub Lossi 38 (vana anatoomikum).