[text]
Täna on

Nigu perämäidsil aastil kombõs, tulõ ka timahava sügüse latsiaokiri «Täheke» vällä võro keelen. Seo kõrd saa võrokeeline latsiaokiri valmis kesk süküskuud. Aokiri jaetas vana Võromaa latsilõ, kiä lätsi timahava edimäste klassi, kirotas Uma Leht.

«Võrokeelist Tähekeist om hää tetä, seo tüü om üts osa tuust, mille ma ülepää taha taad aokirja toimõnda,» ütel’ aokirä toimõndaja Martsoni Ilona. Võrokeelist Tähekeist ei toimõnda Ilona ütsindä, kõgõ om taa man abis olnu Fastrõ Mariko.

Martsoni Ilona sõnno perrä avitas võrokeelidse Tähekese tegemine üten toolõ, et aokirän olnu juttu ka Lõunõ-Eesti asjust. Muido tüküs tihtipääle olõma nii, et noist paigust, miä jääse Tal’nast kavvõmbalõ, om aokirän väega harva juttu. «Mullõ hindäle om võrokeelidse Tähekese tegemine toonu vahtsit autorit ja teemasit,» kõnõl’ Ilona.

Vahtsõ võrokeelidse Tähekese man om üten avitanu pall’o tegejit. Juttõ ja luulõtuisi omma kirotanu Contra, Wimberg, Kivirähä Andrus, Ojari Triinu, Rahmani Jan, Holtsi Leila, Panga Milvi, Saarõ Evar ja Fastrõ Mariko. Kaasõpildi om tennü Ilvesse Aapo, viil om aokirja pilte tennü Platsi Liiso ja hulk tõisi kunstnikkõ.

Võrokeelitsit Tähekeisi om ilmunu 2005. aastagast pääle, seo nummõr om joba viies.


Uma Leht