[text]
Täna on

Kauge kuningate hääl

nii kõik mis kord kyll purunes
saab lõppematult suureks
see kõik mis kord kyll purunes
jääb unustuses alles
ja kõlab yhes tuulehoos
ja naeratuses malbes
                                Mathura


Yhest huvitavamast maalinnast Eestis

Kogu allolev põhineb kohaliku kylarahva mälestustel  ning veel säilinud looduse raamatul.

Vahastu maalinn on olnud kui laste lumekindlus – ainult, et pindalalt ei jää alla Varbola Jaanilinnale.

Põhjast ja idast vallidega piiratud. Läänest ja osalt lõunast kaitses seljatagust Jõgetsoo, mida vanarahvas mäletab, et suvelgi sealt läbi ei saanud.  Praegune Otsa talu, mis asub  maalinna õues on otsaga Jõgetsoosse. Ka Peitemäe talu, kutsutakse Päitemäe (endine Peitemaa ) asub maalinna sees, servapidi Jõgetsoosse. Sellele talule kuulub Hiieväli, mis jääb linnuse ja kiriku/surnuaia vahele. Peitemaalt pääses Jõgetsoo servast Mõimekõrvele (Memmekõrva), selle koha kohta on kirjanduseski lugusid.

Maalinna põhja voore, valli asemel on sygav, kinnikasvav kruusakarjäär. Kuid Peitemäe lapsed veel mäletavad, et nende vana kodumaja taga oli kõrge mägi. Ka praegu on linnuseõue põhjaserv veel osaliselt kõrge, kuid kah see läheb Tallinn -Tartu maanteele.

Idavalli kõige kõrgem nukk on kaitse all Linnamäe nimetusega. Kuid selle kõrval kohe on olnud sygav siloauk, mis on hiljem kohapealse valli kruusaga silutud. Idavallile jäävad ka majandiaegne lehmalaut ja sigala. Peale sigalat saavad vall ja soo kokku, seal võib oletada maalinna lõunavärava asukohta. Peavärav on olnud nähtavasti põhja ja idavalli nurgas, kust praegugi tee mäkke tõuseb. Sealt on ilus vaade Hiieväljale ja Kirikumäele (arvatavasti kunagisele hiiele), mis on praegu kõrgem, kui Linnamägi ongi.

Otsa talu perenaine mäletab lapsepõlvest, et ka vana tee, mis läheb läbi maalinna õue oli palju madalamal, Jõgetsoole lähemal, mille tõttu Idavall oli tunduvalt järsem. Praegune tee on tehtud Idavalli arvelt.

Kuldsel aal elasid maalinnades maavanemad. Kuulsamad Lembitu Leholas, Manivald Varbolas, Vootele Soontaga jne. Seda ei tea, kes Vahastu maalinnas võisid elada, praegu on seal peremehed Ants ja Jaan.

Maalinnades kees elu: Seal saadi kokku, tegeldi kauplemise ja vahetamisega. Seal elati ning seal leidsid varju kaubavoorid. Vahastu Maalinn jääb suure vana kaubatee äärde: Varbola – Keava – Palukyla - Vahastu - Paide. Ka Palukyla Hiiemäest Keava poole võib vana Maalinna asukohta näha.

Vahastu Maalinn kaitserajatisena oli kindlasti võimsam kui rõngaslinnused. Ilmakaarte ja pinnavormide suhtes on ta haruldane leid meie eellaste poolt.


Eha Metsallik