[text]
Täna on

t_ebavere_1.gifTänasest Virumaa Teatajast võis lugeda vastuolulisi tundeid tekitavat uudist. Ajalooliselt Ebavere hiiemäelt võeti lõpuks maha seda aastakymneid risustanud ja ohtlikuks muutunud torn. Samas näeb Väike-Maarja valla arengukava ette mäele uue vaatetorni ehituse.

Maavalla koda tervitab põlisrahva hiiemäe vabastamist sinna okupatsiooniaastatel pystitatud ehitisest. Me saame päriselt vabaks alles siis, kui oleme vabastanud ja korrastanud oma kõige pyhamad paigad. Hiites peituvad meie rahva kõige sygavamad juured. Loodust ja esivanemaid austav rahvas peab saama seal rahus viibida. Ebavere hiiemäel seda enam, et see on Maavlla yks kõige tähtsamaid maausulisi pyhamuid.

Samas avaldab Maavalla koda kindlat lootust, et Väike-Maarja vald ei järgi okupantide eeskuju ja ei hakka pyha mäge taas mistahes ehitiste ja rajatistega risustama.

Võõraste ideoloogiatöötajate sihikindel tegevus on viimaste sajanditega eestlastelt röövinud teadmised hiite väärtusest ja nendega seotud headest tavadest. Eriti vaesestavalt mõjus rahvuslikele teadmistele XX sajand. Seetõttu napib pyhapaikade osas teadmisi ka otsustajatel. Teadmatusest syndinud vead arengukavades ja planeeringutes omakorda kahjustavad looduslikke pyhapaiku. Neid arendades või majandades hävib meie kultuuripärand, lõigatakse läbi rahva juured ning haiget saavad paljude inimeste hinged.

Eelmisel aastal jõudis Eesti koolidesse, muinsus- ja looduskaitseasutustesse ning omavalitsustesse raamat Looduslikud pyhapaigad, väärtused ja kaitse. Raamat täidab suure lynga pyhapaikade alastes teadmistes ja peaks olema hiitega seotud otsuste tegemisel vältimatu teabeallikas.

Pyhapaikadest jagab teavet ka Maavalla koda ja samuti asutamisel olev Tartu Ülikooli looduslike pyhapaikade keskus. Teadmatuse aeg saab läbi. Algab aeg, kus rahvuslike pyhapaikade suhtes tehtud vead tuleb yhiselt parandada ja ajalooline ylekohus heastada.

Ebavere hiiemäest on saamas ajalooline teetähis. Nii nagu mägi ise seisab viie maantee lahkmel, nii ka selle ja kõikide teiste Maavalla looduslike pyhapaikade saatus on pöördepunktis.

Hoiame juuri koos!


Ahto Kaasik
Maavalla koja vanem