[text]
Täna on

Rahvuskultuuri Fondi juures asuv Aleksander Heintalu ja Elo Liivi Fond ootab stipendiumi taotlusi hiljemalt porikuu 15. päevaks (15.10.). Tänavu jagamisele minev summa on õige väike - kõigest 3500 krooni - sest toetusteks kasutatav ERKFi kasum jäi napiks.

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi Fondi eesmärk on edendada meie põlisusundile tuginevat elma. Fond keskendub hiite ja teiste omausu pyhapaikade korrastamisele, samuti põlisusuga seotud syndmuste ja uurimistööde toetamisele.

Fondi halduskogusse kuuluvad: Aleksander Heintalu, Ahto Kaasik, Ülo Kaevats, Ülle Kauksi, Elo-Katre Liiv ja Ülo Siimets.

Taotluse ankeedid ja muu vajaliku teabe leiab ERKFi kodulehel.


Maavalla koda